Župkov

Katastrálne územia

Župkov 875066

Základné sídelné jednotky

Dolné Pecne 27502
Frtálov vrch 27504
Horné Pecne 27505
Župkov 27506

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Župkov (SK032C517399)