Breznička

Časti obce

Breznička 401596
Červeň 415637

Katastrálne územia

Breznička 806480

Základné sídelné jednotky

Breznička 20648
Červeň 20649