Okres Poltár

Obce

Breznička
Cinobaňa
České Brezovo
Ďubákovo
Hradište
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarske Zalužany
Kalinovo
Kokava nad Rimavicou
Krná
Málinec
Mládzovo
Ozdín
Poltár (mesto)
Rovňany
Selce
Sušany
Šoltýska
Uhorské
Utekáč
Veľká Ves
Zlatno