Ďubákovo

Katastrálne územia

Ďubákovo 813125

Základné sídelné jednotky

Ďubákovo 21312