Hradište

Katastrálne územia

Hradište 818984

Základné sídelné jednotky

Hrabovská 21897
Hradište 21898