Hrnčiarske Zalužany

Katastrálne územia

Hrnčiarske Zalužany 819549

Základné sídelné jednotky

Hrnčiarske Zalužany 21954

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Hrnčiarske Zalužany (SK0327514918)