Krná

Katastrálne územia

Krná 829226

Základné sídelné jednotky

Krná 22922