Krná

Katastrálne územia

Krná 829226

Základné sídelné jednotky

Krná 22922

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Krná (SK0327511501)