Málinec

Časti obce

Dobrý Potok 415388
Chladná Studňa 415376
Ipeľ 415364
Málinec 405899
Vlčovo 415352

Katastrálne územia

Ipeľský Potok 821357
Málinec 835773

Základné sídelné jednotky

Dobrý Potok 22132
Chladná Studňa 22133
Ipeľ 22134
Ipeľský Potok 22135
Málinec 23577
Mysliny 22131
Vlčovo 22136

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Málinec (SK0327511595)