Mládzovo

Katastrálne územia

Mládzovo 837695

Základné sídelné jednotky

Mládzovo 23769