Ozdín

Časti obce

Bystrička 401766
Ozdín 407331

Katastrálne územia

Bystrička 807656
Ozdín 844853

Základné sídelné jednotky

Bystrička 20765
Ozdín 24485