mesto

Poltár

Časti obce

Hájiky-Maky 415303
Poltár 407770
Prievrana 415297
Slaná Lehota 407781
Zelené 407793

Katastrálne územia

Poltár 848077
Slaná Lehota 848093
Zelené 848107

Základné sídelné jednotky

Hájiky - Maky 24806
Poltár - centrum 24807
Poltár - nová časť 28195
Poltár - stará časť 28194
Priemyselný obvod 28196
Prievrana 24808
Rybník 28197
Slaná Lehota 24809
Urbárska Hora 28198
Zelené 24810

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Poltár (SK0327511765)