Rovňany

Katastrálne územia

Rovňany 852821

Základné sídelné jednotky

Rovňany 25282