Selce

Katastrálne územia

Selce 854808

Základné sídelné jednotky

Selce 25480

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Selce (SK0327515515)