Šoltýska

Časti obce

Ľubienka 415273
Šoltýska 409418

Katastrálne územia

Šoltýska 861006

Základné sídelné jednotky

Ľubienka 27929
Šoltýska 26100