Sušany

Katastrálne územia

Sušany 859613

Základné sídelné jednotky

Jelenie 25960
Sušany 25961

Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Sušany (SK0327515591)