Sušany

Katastrálne územia

Sušany 859613

Základné sídelné jednotky

Jelenie 25960
Sušany 25961