Zoznam obcí

Kód Názov obce Okres Kraj
SK0221542652 Bánovce nad Bebravou (mesto) Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221556793 Borčany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542741 Brezolupy Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542776 Cimenná Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542806 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542822 Dežerice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542849 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542857 Dubnička Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542873 Dvorec Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542890 Haláčovce Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221542920 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221556408 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221543080 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221543136 Kšinná Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221556360 Libichava Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505056 Ľutov Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505072 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505102 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505153 Miezgovce Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505200 Nedašovce Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505277 Omastiná Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221556289 Otrhánky Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505331 Pečeňany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505358 Podlužany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221556742 Pochabany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505382 Pravotice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505412 Prusy Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505447 Ruskovce Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505455 Rybany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505471 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505480 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505544 Šípkov Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505552 Šišov Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505579 Timoradza Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505595 Trebichava Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505625 Uhrovec Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505633 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221545651 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505684 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505692 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505765 Vysočany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505790 Zlatníky Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0221505811 Žitná-Radiša Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
SK0321508454 Badín Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508471 Baláže Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508438 Banská Bystrica (mesto) Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508675 Brusno Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508519 Čerín Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508543 Dolná Mičiná Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508551 Dolný Harmanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508560 Donovaly Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508586 Dúbravica Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508594 Harmanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508616 Hiadeľ Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508632 Horná Mičiná Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508641 Horné Pršany Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508659 Hrochoť Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321580236 Hronsek Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508713 Kordíky Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508721 Králiky Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321557277 Kynceľová Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508748 Ľubietová Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508756 Lučatín Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321580244 Malachov Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508764 Medzibrod Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508781 Môlča Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508799 Moštenica Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508802 Motyčky Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321557285 Nemce Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508837 Oravce Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508861 Podkonice Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508896 Pohronský Bukovec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508918 Poniky Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508926 Povrazník Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508942 Priechod Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508969 Riečka Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508977 Sebedín-Bečov Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321508985 Selce Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321509001 Slovenská Ľupča Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321509019 Staré Hory Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321509027 Strelníky Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321509035 Špania Dolina Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321509060 Tajov Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321557269 Turecká Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0321557293 Vlkanová Banská Bystrica Banskobystrický kraj
SK0322516601 Baďan Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516627 Banská Belá Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516643 Banská Štiavnica (mesto) Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516651 Banský Studenec Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516678 Beluj Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516716 Dekýš Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516856 Ilija Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516953 Kozelník Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517071 Močiar Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517160 Počúvadlo Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517143 Podhorie Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517178 Prenčov Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322516597 Svätý Anton Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517283 Štiavnické Bane Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0322517372 Vysoká Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
SK0411519014 Abrahámovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519022 Andrejová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519006 Bardejov (mesto) Bardejov Prešovský kraj
SK0411519049 Bartošovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519057 Becherov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519065 Beloveža Bardejov Prešovský kraj
SK0411519073 Bogliarka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519081 Brezov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519090 Brezovka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519103 Buclovany Bardejov Prešovský kraj
SK0411519111 Cigeľka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519138 Dubinné Bardejov Prešovský kraj
SK0411519154 Frička Bardejov Prešovský kraj
SK0411519162 Fričkovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519171 Gaboltov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519189 Gerlachov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519201 Hankovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519219 Harhaj Bardejov Prešovský kraj
SK0411519227 Hažlín Bardejov Prešovský kraj
SK0411519235 Hertník Bardejov Prešovský kraj
SK0411519243 Hervartov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519251 Hrabovec Bardejov Prešovský kraj
SK0411519260 Hrabské Bardejov Prešovský kraj
SK0411519278 Hutka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519286 Chmeľová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519294 Janovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519308 Jedlinka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519324 Kľušov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519341 Kobyly Bardejov Prešovský kraj
SK0411519359 Kochanovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519367 Komárov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519375 Koprivnica Bardejov Prešovský kraj
SK0411519383 Kožany Bardejov Prešovský kraj
SK0411519405 Krivé Bardejov Prešovský kraj
SK0411519413 Kríže Bardejov Prešovský kraj
SK0411519421 Kružlov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519430 Kučín Bardejov Prešovský kraj
SK0411519456 Kurima Bardejov Prešovský kraj
SK0411519464 Kurov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519472 Lascov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519481 Lenartov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519499 Lipová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519502 Livov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519511 Livovská Huta Bardejov Prešovský kraj
SK0411519529 Lopúchov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519545 Lukavica Bardejov Prešovský kraj
SK0411519553 Lukov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519570 Malcov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519588 Marhaň Bardejov Prešovský kraj
SK0411519600 Mikulášová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519618 Mokroluh Bardejov Prešovský kraj
SK0411519626 Nemcovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519634 Nižná Polianka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519642 Nižná Voľa Bardejov Prešovský kraj
SK0411519669 Nižný Tvarožec Bardejov Prešovský kraj
SK0411519677 Oľšavce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519685 Ondavka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519693 Ortuťová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519707 Osikov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519715 Petrová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519723 Poliakovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519731 Porúbka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519936 Raslavice Bardejov Prešovský kraj
SK0411519740 Regetovka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519758 Rešov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519766 Richvald Bardejov Prešovský kraj
SK0411519774 Rokytov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519782 Smilno Bardejov Prešovský kraj
SK0411519791 Snakov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519804 Stebnícka Huta Bardejov Prešovský kraj
SK0411519812 Stebník Bardejov Prešovský kraj
SK0411519821 Stuľany Bardejov Prešovský kraj
SK0411519839 Sveržov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519847 Šarišské Čierne Bardejov Prešovský kraj
SK0411519855 Šašová Bardejov Prešovský kraj
SK0411519863 Šiba Bardejov Prešovský kraj
SK0411519871 Tarnov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519880 Tročany Bardejov Prešovský kraj
SK0411518964 Vaniškovce Bardejov Prešovský kraj
SK0411519901 Varadka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519910 Vyšná Polianka Bardejov Prešovský kraj
SK0411519928 Vyšná Voľa Bardejov Prešovský kraj
SK0411519944 Vyšný Kručov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519952 Vyšný Tvarožec Bardejov Prešovský kraj
SK0411519961 Zborov Bardejov Prešovský kraj
SK0411519979 Zlaté Bardejov Prešovský kraj
SK0101528595 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (mesto) Bratislava I Bratislavský kraj
SK0102529311 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice (mesto) Bratislava II Bratislavský kraj
SK0102529320 Bratislava - mestská časť Ružinov (mesto) Bratislava II Bratislavský kraj
SK0102529338 Bratislava - mestská časť Vrakuňa (mesto) Bratislava II Bratislavský kraj
SK0103529346 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (mesto) Bratislava III Bratislavský kraj
SK0103529354 Bratislava - mestská časť Rača (mesto) Bratislava III Bratislavský kraj
SK0103529362 Bratislava - mestská časť Vajnory (mesto) Bratislava III Bratislavský kraj
SK0104529401 Bratislava - mestská časť Devín (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0104529371 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0104529389 Bratislava - mestská časť Dúbravka (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0104529397 Bratislava - mestská časť Karlova Ves (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0104529419 Bratislava - mestská časť Lamač (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0104529427 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica (mesto) Bratislava IV Bratislavský kraj
SK0105529435 Bratislava - mestská časť Čunovo (mesto) Bratislava V Bratislavský kraj
SK0105529443 Bratislava - mestská časť Jarovce (mesto) Bratislava V Bratislavský kraj
SK0105529460 Bratislava - mestská časť Petržalka (mesto) Bratislava V Bratislavský kraj
SK0105529494 Bratislava - mestská časť Rusovce (mesto) Bratislava V Bratislavský kraj
SK0323508446 Bacúch Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508462 Beňuš Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508489 Braväcovo Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508497 Brezno (mesto) Brezno Banskobystrický kraj
SK0323557251 Bystrá Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508527 Čierny Balog Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508535 Dolná Lehota Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508578 Drábsko Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508608 Heľpa Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508624 Horná Lehota Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508667 Hronec Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508691 Jarabá Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508705 Jasenie Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508730 Lom nad Rimavicou Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508772 Michalová Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508811 Mýto pod Ďumbierom Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508829 Nemecká Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508845 Osrblie Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508853 Podbrezová Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508870 Pohorelá Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508888 Pohronská Polhora Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508900 Polomka Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508934 Predajná Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508951 Ráztoka Brezno Banskobystrický kraj
SK0323508993 Sihla Brezno Banskobystrický kraj
SK0323509043 Šumiac Brezno Banskobystrický kraj
SK0323509051 Telgárt Brezno Banskobystrický kraj
SK0323509086 Valaská Brezno Banskobystrický kraj
SK0323509094 Vaľkovňa Brezno Banskobystrický kraj
SK0323509124 Závadka nad Hronom Brezno Banskobystrický kraj
SK0311517461 Bytča (mesto) Bytča Žilinský kraj
SK0311581984 Hlboké nad Váhom Bytča Žilinský kraj
SK0311517623 Hvozdnica Bytča Žilinský kraj
SK0311517631 Jablonové Bytča Žilinský kraj
SK0311517674 Kolárovice Bytča Žilinský kraj
SK0311517691 Kotešová Bytča Žilinský kraj
SK0311517798 Maršová-Rašov Bytča Žilinský kraj
SK0311517861 Petrovice Bytča Žilinský kraj
SK0311517895 Predmier Bytča Žilinský kraj
SK0311517992 Súľov-Hradná Bytča Žilinský kraj
SK0311518018 Štiavnik Bytča Žilinský kraj
SK0311518085 Veľké Rovné Bytča Žilinský kraj
SK0312509132 Čadca (mesto) Čadca Žilinský kraj
SK0312509159 Čierne Čadca Žilinský kraj
SK0312509167 Dlhá nad Kysucou Čadca Žilinský kraj
SK0312509183 Dunajov Čadca Žilinský kraj
SK0312509213 Klokočov Čadca Žilinský kraj
SK0312509221 Klubina Čadca Žilinský kraj
SK0312509230 Korňa Čadca Žilinský kraj
SK0312509248 Krásno nad Kysucou (mesto) Čadca Žilinský kraj
SK0312509299 Makov Čadca Žilinský kraj
SK0312509311 Nová Bystrica Čadca Žilinský kraj
SK0312509337 Olešná Čadca Žilinský kraj
SK0312509345 Oščadnica Čadca Žilinský kraj
SK0312509361 Podvysoká Čadca Žilinský kraj
SK0312509396 Radôstka Čadca Žilinský kraj
SK0312509400 Raková Čadca Žilinský kraj
SK0312509451 Skalité Čadca Žilinský kraj
SK0312509477 Stará Bystrica Čadca Žilinský kraj
SK0312509485 Staškov Čadca Žilinský kraj
SK0312509493 Svrčinovec Čadca Žilinský kraj
SK0312509507 Turzovka (mesto) Čadca Žilinský kraj
SK0312509515 Vysoká nad Kysucou Čadca Žilinský kraj
SK0312509523 Zákopčie Čadca Žilinský kraj
SK0312509531 Zborov nad Bystricou Čadca Žilinský kraj
SK0324518263 Detva (mesto) Detva Banskobystrický kraj
SK0324518271 Detvianska Huta Detva Banskobystrický kraj
SK0324518379 Dúbravy Detva Banskobystrický kraj
SK0324518450 Horný Tisovník Detva Banskobystrický kraj
SK0324518468 Hriňová (mesto) Detva Banskobystrický kraj
SK0324518492 Klokoč Detva Banskobystrický kraj
SK0324580520 Korytárky Detva Banskobystrický kraj
SK0324518549 Kriváň Detva Banskobystrický kraj
SK0324511510 Látky Detva Banskobystrický kraj
SK0324511731 Podkriváň Detva Banskobystrický kraj
SK0324518794 Slatinské Lazy Detva Banskobystrický kraj
SK0324518816 Stará Huta Detva Banskobystrický kraj
SK0324518824 Stožok Detva Banskobystrický kraj
SK0324518921 Vígľaš Detva Banskobystrický kraj
SK0324518930 Vígľašská Huta-Kalinka Detva Banskobystrický kraj
SK0313580813 Bziny Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509639 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509540 Dolný Kubín (mesto) Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509671 Horná Lehota Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509698 Chlebnice Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509701 Istebné Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509710 Jasenová Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509744 Kraľovany Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509761 Krivá Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509787 Leštiny Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509825 Malatiná Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509833 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509922 Oravská Poruba Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509957 Oravský Podzámok Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509965 Osádka Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509973 Párnica Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313509990 Pokryváč Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510009 Pribiš Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510017 Pucov Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510041 Sedliacka Dubová Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510165 Veličná Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510181 Vyšný Kubín Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510211 Zázrivá Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0313510254 Žaškov Dolný Kubín Žilinský kraj
SK0211501441 Báč Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501450 Baka Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501468 Baloň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555517 Bellova Ves Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501484 Blahová Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501492 Blatná na Ostrove Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211503461 Bodíky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501506 Boheľov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501514 Čakany Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211580554 Čenkovce Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501531 Čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501549 Dobrohošť Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501557 Dolný Bar Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501611 Dolný Štál Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501433 Dunajská Streda (mesto) Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555541 Dunajský Klátov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501573 Gabčíkovo (mesto) Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501581 Holice Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501590 Horná Potôň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555568 Horné Mýto Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501603 Horný Bar Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501620 Hubice Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501638 Hviezdoslavov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501654 Jahodná Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501662 Janíky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501671 Jurová Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501689 Kľúčovec Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501697 Kostolné Kračany Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501701 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501719 Kútniky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501727 Kvetoslavov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211580597 Kyselica Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501735 Lehnice Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501743 Lúč na Ostrove Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555606 Macov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555649 Mad Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555665 Malé Dvorníky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501760 Medveďov Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501778 Mierovo Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501786 Michal na Ostrove Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501930 Ňárad Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501808 Nový Život Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501816 Ohrady Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501824 Okoč Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501832 Oľdza Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501859 Orechová Potôň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501867 Padáň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501883 Pataš Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211582522 Potônske Lúky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555720 Povoda Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501891 Rohovce Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501875 Sap Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501905 Šamorín (mesto) Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501913 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501921 Topoľníky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555576 Trhová Hradská Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501956 Trnávka Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501964 Trstená na Ostrove Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501972 Veľká Paka Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501981 Veľké Blahovo Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555673 Veľké Dvorníky Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501522 Veľký Meder (mesto) Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211555746 Vieska Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211501999 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211502006 Vrakúň Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211502014 Vydrany Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0211502022 Zlaté Klasy Dunajská Streda Trnavský kraj
SK0212503673 Abrahám Galanta Trnavský kraj
SK0212503690 Čierna Voda Galanta Trnavský kraj
SK0212503703 Čierny Brod Galanta Trnavský kraj
SK0212555789 Dolná Streda Galanta Trnavský kraj
SK0212503746 Dolné Saliby Galanta Trnavský kraj
SK0212503754 Dolný Chotár Galanta Trnavský kraj
SK0212503665 Galanta (mesto) Galanta Trnavský kraj
SK0212503762 Gáň Galanta Trnavský kraj
SK0212503771 Horné Saliby Galanta Trnavský kraj
SK0212503789 Hoste Galanta Trnavský kraj
SK0212503827 Jánovce Galanta Trnavský kraj
SK0212503835 Jelka Galanta Trnavský kraj
SK0212503843 Kajal Galanta Trnavský kraj
SK0212503860 Košúty Galanta Trnavský kraj
SK0212503878 Kráľov Brod Galanta Trnavský kraj
SK0212582638 Malá Mača Galanta Trnavský kraj
SK0212555754 Matúškovo Galanta Trnavský kraj
SK0212503924 Mostová Galanta Trnavský kraj
SK0212503959 Pata Galanta Trnavský kraj
SK0212503967 Pusté Sady Galanta Trnavský kraj
SK0212503975 Pusté Úľany Galanta Trnavský kraj
SK0212504009 Sereď (mesto) Galanta Trnavský kraj
SK0212504017 Sládkovičovo (mesto) Galanta Trnavský kraj
SK0212504033 Šalgočka Galanta Trnavský kraj
SK0212504041 Šintava Galanta Trnavský kraj
SK0212504050 Šoporňa Galanta Trnavský kraj
SK0212504076 Tomášikovo Galanta Trnavský kraj
SK0212504084 Topoľnica Galanta Trnavský kraj
SK0212504106 Trstice Galanta Trnavský kraj
SK0212504114 Váhovce Galanta Trnavský kraj
SK0212504122 Veľká Mača Galanta Trnavský kraj
SK0212504131 Veľké Úľany Galanta Trnavský kraj
SK0212504149 Veľký Grob Galanta Trnavský kraj
SK0212504157 Vinohrady nad Váhom Galanta Trnavský kraj
SK0212504173 Vozokany Galanta Trnavský kraj
SK0212504181 Zemianske Sady Galanta Trnavský kraj
SK0421526509 Gelnica (mesto) Gelnica Košický kraj
SK0421526541 Helcmanovce Gelnica Košický kraj
SK0421526550 Henclová Gelnica Košický kraj
SK0421543144 Hrišovce Gelnica Košický kraj
SK0421543187 Jaklovce Gelnica Košický kraj
SK0421543233 Kluknava Gelnica Košický kraj
SK0421543241 Kojšov Gelnica Košický kraj
SK0421543322 Margecany Gelnica Košický kraj
SK0421543365 Mníšek nad Hnilcom Gelnica Košický kraj
SK0421543373 Nálepkovo Gelnica Košický kraj
SK0421543497 Prakovce Gelnica Košický kraj
SK0421543501 Richnava Gelnica Košický kraj
SK0421543551 Smolnícka Huta Gelnica Košický kraj
SK0421543560 Smolník Gelnica Košický kraj
SK0421543632 Stará Voda Gelnica Košický kraj
SK0421543659 Švedlár Gelnica Košický kraj
SK0421543683 Úhorná Gelnica Košický kraj
SK0421543705 Veľký Folkmar Gelnica Košický kraj
SK0421526631 Závadka Gelnica Košický kraj
SK0421526649 Žakarovce Gelnica Košický kraj
SK0213506800 Bojničky Hlohovec Trnavský kraj
SK0213506885 Červeník Hlohovec Trnavský kraj
SK0213506958 Dolné Otrokovce Hlohovec Trnavský kraj
SK0213506966 Dolné Trhovište Hlohovec Trnavský kraj
SK0213556521 Dolné Zelenice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507024 Dvorníky Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507032 Hlohovec (mesto) Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507075 Horné Otrokovce Hlohovec Trnavský kraj
SK0213556602 Horné Trhovište Hlohovec Trnavský kraj
SK0213556530 Horné Zelenice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507130 Jalšové Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507172 Kľačany Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507202 Koplotovce Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507253 Leopoldov (mesto) Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507288 Madunice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507326 Merašice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507415 Pastuchov Hlohovec Trnavský kraj
SK0213518620 Ratkovce Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507521 Sasinkovo Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507539 Siladice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213556611 Tekolďany Hlohovec Trnavský kraj
SK0213556645 Tepličky Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507661 Trakovice Hlohovec Trnavský kraj
SK0213507792 Žlkovce Hlohovec Trnavský kraj
SK0412520012 Adidovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520021 Baškovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520055 Brekov Humenné Prešovský kraj
SK0412520063 Brestov Humenné Prešovský kraj
SK0412520110 Černina Humenné Prešovský kraj
SK0412520152 Dedačov Humenné Prešovský kraj
SK0412559644 Gruzovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520195 Hankovce Humenné Prešovský kraj
SK0412559598 Hažín nad Cirochou Humenné Prešovský kraj
SK0412520225 Hrabovec nad Laborcom Humenné Prešovský kraj
SK0412520233 Hrubov Humenné Prešovský kraj
SK0412520241 Hudcovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520004 Humenné (mesto) Humenné Prešovský kraj
SK0412520268 Chlmec Humenné Prešovský kraj
SK0412520276 Jabloň Humenné Prešovský kraj
SK0412520292 Jankovce Humenné Prešovský kraj
SK0412559547 Jasenov Humenné Prešovský kraj
SK0412520331 Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský kraj
SK0412520349 Kamienka Humenné Prešovský kraj
SK0412520357 Karná Humenné Prešovský kraj
SK0412520373 Kochanovce Humenné Prešovský kraj
SK0412528803 Košarovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520403 Koškovce Humenné Prešovský kraj
SK0412582140 Lackovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520446 Lieskovec Humenné Prešovský kraj
SK0412520454 Ľubiša Humenné Prešovský kraj
SK0412520462 Lukačovce Humenné Prešovský kraj
SK0412559652 Maškovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520497 Modra nad Cirochou Humenné Prešovský kraj
SK0412520501 Myslina Humenné Prešovský kraj
SK0412520527 Nechválova Polianka Humenné Prešovský kraj
SK0412520535 Nižná Jablonka Humenné Prešovský kraj
SK0412528897 Nižná Sitnica Humenné Prešovský kraj
SK0412520543 Nižné Ladičkovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520560 Ohradzany Humenné Prešovský kraj
SK0412528951 Pakostov Humenné Prešovský kraj
SK0412520624 Papín Humenné Prešovský kraj
SK0412520667 Porúbka Humenné Prešovský kraj
SK0412529010 Prituľany Humenné Prešovský kraj
SK0412520683 Ptičie Humenné Prešovský kraj
SK0412529061 Rohožník Humenné Prešovský kraj
SK0412520250 Rokytov pri Humennom Humenné Prešovský kraj
SK0412520721 Rovné Humenné Prešovský kraj
SK0412529087 Ruská Kajňa Humenné Prešovský kraj
SK0412529095 Ruská Poruba Humenné Prešovský kraj
SK0412520772 Slovenská Volová Humenné Prešovský kraj
SK0412520781 Slovenské Krivé Humenné Prešovský kraj
SK0412559636 Sopkovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520896 Topoľovka Humenné Prešovský kraj
SK0412520900 Turcovce Humenné Prešovský kraj
SK0412520926 Udavské Humenné Prešovský kraj
SK0412518638 Valaškovce (vojenský obvod) Humenné Prešovský kraj
SK0412520977 Veľopolie Humenné Prešovský kraj
SK0412520985 Víťazovce Humenné Prešovský kraj
SK0412521019 Vyšná Jablonka Humenné Prešovský kraj
SK0412529249 Vyšná Sitnica Humenné Prešovský kraj
SK0412521027 Vyšné Ladičkovce Humenné Prešovský kraj
SK0412521035 Vyšný Hrušov Humenné Prešovský kraj
SK0412529273 Závada Humenné Prešovský kraj
SK0412521043 Závadka Humenné Prešovský kraj
SK0412521086 Zbudské Dlhé Humenné Prešovský kraj
SK0412521116 Zubné Humenné Prešovský kraj
SK0222582301 Bohunice Ilava Trenčiansky kraj
SK0222512885 Bolešov Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557391 Borčice Ilava Trenčiansky kraj
SK0222512931 Červený Kameň Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513016 Dubnica nad Váhom (mesto) Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513024 Dulov Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513091 Horná Poruba Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513156 Ilava (mesto) Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557404 Kameničany Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513253 Košeca Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513351 Košecké Podhradie Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557617 Krivoklát Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513296 Ladce Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513385 Mikušovce Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513440 Nová Dubnica (mesto) Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513598 Pruské Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557412 Sedmerovec Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557421 Slavnica Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513725 Tuchyňa Ilava Trenčiansky kraj
SK0222557625 Vršatské Podhradie Ilava Trenčiansky kraj
SK0222513865 Zliechov Ilava Trenčiansky kraj
SK0413523399 Abrahámovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523411 Bušovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523429 Červený Kláštor Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523461 Havka Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523470 Holumnica Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523500 Hradisko Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523526 Huncovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523534 Ihľany Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523569 Jezersko Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523577 Jurské Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523585 Kežmarok (mesto) Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523607 Krížová Ves Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523615 Lechnica Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523623 Lendak Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523682 Ľubica Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523674 Majere Kežmarok Prešovský kraj
SK0413559938 Malá Franková Kežmarok Prešovský kraj
SK0413581241 Malý Slavkov Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523712 Matiašovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523739 Mlynčeky Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523771 Osturňa Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523780 Podhorany Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523798 Rakúsy Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523801 Reľov Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523810 Slovenská Ves Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523828 Spišská Belá (mesto) Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523836 Spišská Stará Ves (mesto) Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523861 Spišské Hanušovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523887 Stará Lesná Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523909 Stráne pod Tatrami Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523976 Toporec Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523984 Tvarožná Kežmarok Prešovský kraj
SK0413523992 Veľká Franková Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524000 Veľká Lomnica Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524042 Vlková Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524051 Vlkovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524069 Vojňany Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524077 Vrbov Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524085 Výborná Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524115 Zálesie Kežmarok Prešovský kraj
SK0413524123 Žakovce Kežmarok Prešovský kraj
SK0231501034 Bajč Komárno Nitriansky kraj
SK0231501395 Bátorove Kosihy Komárno Nitriansky kraj
SK0231501042 Bodza Komárno Nitriansky kraj
SK0231555819 Bodzianske Lúky Komárno Nitriansky kraj
SK0231501069 Brestovec Komárno Nitriansky kraj
SK0231501077 Búč Komárno Nitriansky kraj
SK0231501085 Čalovec Komárno Nitriansky kraj
SK0231501093 Číčov Komárno Nitriansky kraj
SK0231501107 Dedina Mládeže Komárno Nitriansky kraj
SK0231501123 Dulovce Komárno Nitriansky kraj
SK0231580911 Holiare Komárno Nitriansky kraj
SK0231501140 Hurbanovo (mesto) Komárno Nitriansky kraj
SK0231501158 Chotín Komárno Nitriansky kraj
SK0231501166 Imeľ Komárno Nitriansky kraj
SK0231501174 Iža Komárno Nitriansky kraj
SK0231501182 Kameničná Komárno Nitriansky kraj
SK0231501191 Klížska Nemá Komárno Nitriansky kraj
SK0231501204 Kolárovo (mesto) Komárno Nitriansky kraj
SK0231501026 Komárno (mesto) Komárno Nitriansky kraj
SK0231501212 Kravany nad Dunajom Komárno Nitriansky kraj
SK0231501221 Lipové Komárno Nitriansky kraj
SK0231501239 Marcelová Komárno Nitriansky kraj
SK0231501247 Martovce Komárno Nitriansky kraj
SK0231501255 Moča Komárno Nitriansky kraj
SK0231501263 Modrany Komárno Nitriansky kraj
SK0231501271 Mudroňovo Komárno Nitriansky kraj
SK0231501280 Nesvady Komárno Nitriansky kraj
SK0231501301 Okoličná na Ostrove Komárno Nitriansky kraj
SK0231501310 Patince Komárno Nitriansky kraj
SK0231501328 Pribeta Komárno Nitriansky kraj
SK0231501336 Radvaň nad Dunajom Komárno Nitriansky kraj
SK0231501344 Sokolce Komárno Nitriansky kraj
SK0231501115 Svätý Peter Komárno Nitriansky kraj
SK0231501352 Šrobárová Komárno Nitriansky kraj
SK0231501361 Tôň Komárno Nitriansky kraj
SK0231501379 Trávnik Komárno Nitriansky kraj
SK0231501387 Veľké Kosihy Komárno Nitriansky kraj
SK0231555827 Virt Komárno Nitriansky kraj
SK0231501409 Vrbová nad Váhom Komárno Nitriansky kraj
SK0231501417 Zemianska Olča Komárno Nitriansky kraj
SK0231501425 Zlatná na Ostrove Komárno Nitriansky kraj
SK0422599891 Košice - mestská časť Džungľa (mesto) Košice I Košický kraj
SK0422598119 Košice - mestská časť Kavečany (mesto) Košice I Košický kraj
SK0422598151 Košice - mestská časť Sever (mesto) Košice I Košický kraj
SK0422599875 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce (mesto) Košice I Košický kraj
SK0422598186 Košice - mestská časť Staré Mesto (mesto) Košice I Košický kraj
SK0422598127 Košice - mestská časť Ťahanovce (mesto) Košice I Košický kraj
SK0423598194 Košice - mestská časť Lorinčík (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423599972 Košice - mestská časť Luník IX (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423598216 Košice - mestská časť Myslava (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423598208 Košice - mestská časť Pereš (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423599859 Košice - mestská časť Poľov (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423599883 Košice - mestská časť Sídlisko KVP (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423599841 Košice - mestská časť Šaca (mesto) Košice II Košický kraj
SK0423598224 Košice - mestská časť Západ (mesto) Košice II Košický kraj
SK0424598682 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (mesto) Košice III Košický kraj
SK0424599018 Košice - mestská časť Košická Nová Ves (mesto) Košice III Košický kraj
SK0425599093 Košice - mestská časť Barca (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0425599824 Košice - mestská časť Juh (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0425599794 Košice - mestská časť Krásna (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0425599816 Košice - mestská časť Nad jazerom (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0425599786 Košice - mestská časť Šebastovce (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0425599913 Košice - mestská časť Vyšné Opátske (mesto) Košice IV Košický kraj
SK0426521141 Bačkovík Košice - okolie Košický kraj
SK0426521159 Baška Košice - okolie Košický kraj
SK0426521167 Belža Košice - okolie Košický kraj
SK0426521175 Beniakovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521183 Bidovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521191 Blažice Košice - okolie Košický kraj
SK0426559831 Bočiar Košice - okolie Košický kraj
SK0426521205 Bohdanovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521213 Boliarov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521221 Budimír Košice - okolie Košický kraj
SK0426521248 Bukovec Košice - okolie Košický kraj
SK0426521256 Bunetice Košice - okolie Košický kraj
SK0426521264 Buzica Košice - okolie Košický kraj
SK0426521272 Cestice Košice - okolie Košický kraj
SK0426521281 Čakanovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521299 Čaňa Košice - okolie Košický kraj
SK0426521302 Čečejovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521311 Čižatice Košice - okolie Košický kraj
SK0426521329 Debraď Košice - okolie Košický kraj
SK0426521337 Drienovec Košice - okolie Košický kraj
SK0426521345 Družstevná pri Hornáde Košice - okolie Košický kraj
SK0426521353 Ďurďošík Košice - okolie Košický kraj
SK0426521361 Ďurkov Košice - okolie Košický kraj
SK0426559873 Dvorníky-Včeláre Košice - okolie Košický kraj
SK0426521370 Geča Košice - okolie Košický kraj
SK0426521388 Gyňov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521396 Hačava Košice - okolie Košický kraj
SK0426518123 Háj Košice - okolie Košický kraj
SK0426521400 Haniska Košice - okolie Košický kraj
SK0426521418 Herľany Košice - okolie Košický kraj
SK0426521426 Hodkovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426518107 Hosťovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521442 Hrašovík Košice - okolie Košický kraj
SK0426521469 Hýľov Košice - okolie Košický kraj
SK0426599310 Chorváty Košice - okolie Košický kraj
SK0426521477 Chrastné Košice - okolie Košický kraj
SK0426521485 Janík Košice - okolie Košický kraj
SK0426521493 Jasov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521507 Kalša Košice - okolie Košický kraj
SK0426521523 Kecerovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521540 Kecerovský Lipovec Košice - okolie Košický kraj
SK0426559687 Kechnec Košice - okolie Košický kraj
SK0426521558 Kokšov-Bakša Košice - okolie Košický kraj
SK0426521566 Komárovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426582514 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie Košický kraj
SK0426521574 Košická Belá Košice - okolie Košický kraj
SK0426521582 Košická Polianka Košice - okolie Košický kraj
SK0426521591 Košické Oľšany Košice - okolie Košický kraj
SK0426521604 Košický Klečenov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521612 Kráľovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521639 Kysak Košice - okolie Košický kraj
SK0426521655 Malá Ida Košice - okolie Košický kraj
SK0426521663 Malá Lodina Košice - okolie Košický kraj
SK0426521671 Medzev (mesto) Košice - okolie Košický kraj
SK0426580252 Milhosť Košice - okolie Košický kraj
SK0426521680 Mokrance Košice - okolie Košický kraj
SK0426521698 Moldava nad Bodvou (mesto) Košice - okolie Košický kraj
SK0426521701 Mudrovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426518140 Nižná Hutka Košice - okolie Košický kraj
SK0426521728 Nižná Kamenica Košice - okolie Košický kraj
SK0426521736 Nižná Myšľa Košice - okolie Košický kraj
SK0426521744 Nižný Čaj Košice - okolie Košický kraj
SK0426521752 Nižný Klátov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521761 Nižný Lánec Košice - okolie Košický kraj
SK0426521787 Nováčany Košice - okolie Košický kraj
SK0426521795 Nová Polhora Košice - okolie Košický kraj
SK0426521809 Nový Salaš Košice - okolie Košický kraj
SK0426521817 Obišovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521825 Olšovany Košice - okolie Košický kraj
SK0426521833 Opátka Košice - okolie Košický kraj
SK0426521841 Opiná Košice - okolie Košický kraj
SK0426521850 Paňovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521868 Peder Košice - okolie Košický kraj
SK0426521876 Perín-Chym Košice - okolie Košický kraj
SK0426521884 Ploské Košice - okolie Košický kraj
SK0426521892 Poproč Košice - okolie Košický kraj
SK0426521906 Rákoš Košice - okolie Košický kraj
SK0426521914 Rankovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521922 Rešica Košice - okolie Košický kraj
SK0426521931 Rozhanovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426521949 Rudník Košice - okolie Košický kraj
SK0426521957 Ruskov Košice - okolie Košický kraj
SK0426521965 Sady nad Torysou Košice - okolie Košický kraj
SK0426521973 Seňa Košice - okolie Košický kraj
SK0426521981 Skároš Košice - okolie Košický kraj
SK0426518115 Slančík Košice - okolie Košický kraj
SK0426522007 Slanec Košice - okolie Košický kraj
SK0426522015 Slanská Huta Košice - okolie Košický kraj
SK0426522023 Slanské Nové Mesto Košice - okolie Košický kraj
SK0426522031 Sokoľ Košice - okolie Košický kraj
SK0426559865 Sokoľany Košice - okolie Košický kraj
SK0426522040 Svinica Košice - okolie Košický kraj
SK0426522066 Šemša Košice - okolie Košický kraj
SK0426522074 Štós Košice - okolie Košický kraj
SK0426522082 Trebejov Košice - okolie Košický kraj
SK0426522091 Trsťany Košice - okolie Košický kraj
SK0426522104 Trstené pri Hornáde Košice - okolie Košický kraj
SK0426559784 Turňa nad Bodvou Košice - okolie Košický kraj
SK0426521779 Turnianska Nová Ves Košice - okolie Košický kraj
SK0426522121 Vajkovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426522139 Valaliky Košice - okolie Košický kraj
SK0426522147 Veľká Ida Košice - okolie Košický kraj
SK0426522155 Veľká Lodina Košice - okolie Košický kraj
SK0426522163 Vtáčkovce Košice - okolie Košický kraj
SK0426522171 Vyšná Hutka Košice - okolie Košický kraj
SK0426522180 Vyšná Kamenica Košice - okolie Košický kraj
SK0426522198 Vyšná Myšľa Košice - okolie Košický kraj
SK0426522201 Vyšný Čaj Košice - okolie Košický kraj
SK0426522210 Vyšný Klátov Košice - okolie Košický kraj
SK0426582093 Vyšný Medzev Košice - okolie Košický kraj
SK0426559881 Zádiel Košice - okolie Košický kraj
SK0426522244 Zlatá Idka Košice - okolie Košický kraj
SK0426522252 Žarnov Košice - okolie Košický kraj
SK0426522261 Ždaňa Košice - okolie Košický kraj
SK0325518212 Bzovík Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518239 Cerovo Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518247 Čabradský Vrbovok Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518255 Čekovce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518280 Devičie Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518301 Dolné Mladonice Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518310 Dolný Badín Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518336 Domaníky Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518344 Drážovce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518352 Drienovo Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518387 Dudince (mesto) Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518409 Hontianske Moravce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518417 Hontianske Nemce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518425 Hontianske Tesáre Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518433 Horné Mladonice Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518441 Horný Badín Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518484 Jalšovík Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518514 Kozí Vrbovok Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518531 Kráľovce-Krnišov Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518557 Krupina (mesto) Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518565 Lackov Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518573 Ladzany Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518603 Lišov Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518611 Litava Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518646 Medovarce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518701 Rykynčice Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518735 Sebechleby Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518743 Selce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518751 Senohrad Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518832 Sudince Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518841 Súdovce Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518867 Terany Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518883 Trpín Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518905 Uňatín Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518956 Zemiansky Vrbovok Krupina Banskobystrický kraj
SK0325518999 Žibritov Krupina Banskobystrický kraj
SK0314509175 Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509205 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509256 Kysucké Nové Mesto (mesto) Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509264 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509272 Lodno Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509281 Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509302 Nesluša Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509329 Ochodnica Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509370 Povina Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314580791 Radoľa Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509426 Rudina Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509434 Rudinka Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509442 Rudinská Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0314509469 Snežnica Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
SK0232502049 Bajka Levice Nitriansky kraj
SK0232502057 Bátovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502065 Beša Levice Nitriansky kraj
SK0232502073 Bielovce Levice Nitriansky kraj
SK0232580937 Bohunice Levice Nitriansky kraj
SK0232502090 Bory Levice Nitriansky kraj
SK0232502103 Brhlovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502111 Čajkov Levice Nitriansky kraj
SK0232502120 Čaka Levice Nitriansky kraj
SK0232555843 Čata Levice Nitriansky kraj
SK0232502154 Demandice Levice Nitriansky kraj
SK0232502162 Devičany Levice Nitriansky kraj
SK0232502171 Dolná Seč Levice Nitriansky kraj
SK0232502189 Dolné Semerovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502197 Dolný Pial Levice Nitriansky kraj
SK0232502201 Domadice Levice Nitriansky kraj
SK0232502219 Drženice Levice Nitriansky kraj
SK0232502227 Farná Levice Nitriansky kraj
SK0232502243 Hokovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502251 Hontianska Vrbica Levice Nitriansky kraj
SK0232545350 Hontianske Trsťany Levice Nitriansky kraj
SK0232502260 Horná Seč Levice Nitriansky kraj
SK0232502278 Horné Semerovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502286 Horné Turovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502294 Horný Pial Levice Nitriansky kraj
SK0232581895 Hrkovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502324 Hronovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502332 Hronské Kľačany Levice Nitriansky kraj
SK0232502341 Hronské Kosihy Levice Nitriansky kraj
SK0232502359 Iňa Levice Nitriansky kraj
SK0232502367 Ipeľské Úľany Levice Nitriansky kraj
SK0232502375 Ipeľský Sokolec Levice Nitriansky kraj
SK0232502383 Jabloňovce Levice Nitriansky kraj
SK0232556777 Jesenské Levice Nitriansky kraj
SK0232502391 Jur nad Hronom Levice Nitriansky kraj
SK0232502413 Kalná nad Hronom Levice Nitriansky kraj
SK0232502472 Keť Levice Nitriansky kraj
SK0232502421 Kozárovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502430 Krškany Levice Nitriansky kraj
SK0232502448 Kubáňovo Levice Nitriansky kraj
SK0232502456 Kukučínov Levice Nitriansky kraj
SK0232502464 Kuraľany Levice Nitriansky kraj
SK0232502031 Levice (mesto) Levice Nitriansky kraj
SK0232502481 Lok Levice Nitriansky kraj
SK0232502499 Lontov Levice Nitriansky kraj
SK0232502502 Lula Levice Nitriansky kraj
SK0232502511 Málaš Levice Nitriansky kraj
SK0232581135 Malé Kozmálovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502537 Malé Ludince Levice Nitriansky kraj
SK0232502570 Mýtne Ludany Levice Nitriansky kraj
SK0232502588 Nová Dedina Levice Nitriansky kraj
SK0232502596 Nový Tekov Levice Nitriansky kraj
SK0232502600 Nýrovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502618 Ondrejovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502626 Pastovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502634 Pečenice Levice Nitriansky kraj
SK0232502642 Plášťovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502651 Plavé Vozokany Levice Nitriansky kraj
SK0232502669 Podlužany Levice Nitriansky kraj
SK0232502677 Pohronský Ruskov Levice Nitriansky kraj
SK0232502693 Pukanec Levice Nitriansky kraj
SK0232502707 Rybník Levice Nitriansky kraj
SK0232502715 Santovka Levice Nitriansky kraj
SK0232502723 Sazdice Levice Nitriansky kraj
SK0232502731 Sikenica Levice Nitriansky kraj
SK0232502740 Slatina Levice Nitriansky kraj
SK0232502758 Starý Hrádok Levice Nitriansky kraj
SK0232502766 Starý Tekov Levice Nitriansky kraj
SK0232502782 Šahy (mesto) Levice Nitriansky kraj
SK0232502791 Šalov Levice Nitriansky kraj
SK0232502804 Šarovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502812 Tehla Levice Nitriansky kraj
SK0232502821 Tekovské Lužany Levice Nitriansky kraj
SK0232502847 Tekovský Hrádok Levice Nitriansky kraj
SK0232502863 Tlmače (mesto) Levice Nitriansky kraj
SK0232502871 Tupá Levice Nitriansky kraj
SK0232502880 Turá Levice Nitriansky kraj
SK0232502898 Uhliská Levice Nitriansky kraj
SK0232581160 Veľké Kozmálovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502910 Veľké Ludince Levice Nitriansky kraj
SK0232502928 Veľké Turovce Levice Nitriansky kraj
SK0232502936 Veľký Ďur Levice Nitriansky kraj
SK0232502944 Vyškovce nad Ipľom Levice Nitriansky kraj
SK0232502952 Vyšné nad Hronom Levice Nitriansky kraj
SK0232502961 Zalaba Levice Nitriansky kraj
SK0232502979 Zbrojníky Levice Nitriansky kraj
SK0232502987 Želiezovce (mesto) Levice Nitriansky kraj
SK0232502995 Žemberovce Levice Nitriansky kraj
SK0232503002 Žemliare Levice Nitriansky kraj
SK0414526371 Baldovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526380 Beharovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526401 Bijacovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526410 Brutovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526428 Buglovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526452 Dlhé Stráže Levoča Prešovský kraj
SK0414526461 Doľany Levoča Prešovský kraj
SK0414526479 Domaňovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526487 Dravce Levoča Prešovský kraj
SK0414526495 Dúbrava Levoča Prešovský kraj
SK0414526517 Granč-Petrovce Levoča Prešovský kraj
SK0414526525 Harakovce Levoča Prešovský kraj
SK0414543179 Jablonov Levoča Prešovský kraj
SK0414543225 Klčov Levoča Prešovský kraj
SK0414581640 Korytné Levoča Prešovský kraj
SK0414543276 Kurimany Levoča Prešovský kraj
SK0414543292 Levoča (mesto) Levoča Prešovský kraj
SK0414543314 Lúčka Levoča Prešovský kraj
SK0414543381 Nemešany Levoča Prešovský kraj
SK0414543390 Nižné Repaše Levoča Prešovský kraj
SK0414543420 Oľšavica Levoča Prešovský kraj
SK0414543446 Ordzovany Levoča Prešovský kraj
SK0414543454 Pavľany Levoča Prešovský kraj
SK0414543462 Poľanovce Levoča Prešovský kraj
SK0414543471 Pongrácovce Levoča Prešovský kraj
SK0414543578 Spišské Podhradie (mesto) Levoča Prešovský kraj
SK0414543608 Spišský Hrhov Levoča Prešovský kraj
SK0414543624 Spišský Štvrtok Levoča Prešovský kraj
SK0414543641 Studenec Levoča Prešovský kraj
SK0414543675 Torysky Levoča Prešovský kraj
SK0414543691 Uloža Levoča Prešovský kraj
SK0414526606 Vyšné Repaše Levoča Prešovský kraj
SK0414526614 Vyšný Slavkov Levoča Prešovský kraj
SK0315510271 Beňadiková Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510319 Bobrovček Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510327 Bobrovec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510335 Bobrovník Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510351 Bukovina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510386 Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510408 Dúbrava Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510416 Galovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510424 Gôtovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510459 Huty Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510467 Hybe Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315556807 Ižipovce Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510505 Jakubovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510513 Jalovec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510521 Jamník Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315507393 Konská Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510564 Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510572 Kvačany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510581 Lazisko Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510602 Liptovská Anna Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510611 Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315558281 Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510653 Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510688 Liptovské Beharovce Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510696 Liptovské Kľačany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510700 Liptovské Matiašovce Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510726 Liptovský Hrádok (mesto) Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510734 Liptovský Ján Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510262 Liptovský Mikuláš (mesto) Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510751 Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315580287 Liptovský Peter Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510777 Liptovský Trnovec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510793 Ľubeľa Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510831 Malatíny Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510840 Malé Borové Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510858 Malužiná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510874 Nižná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510904 Partizánska Ľupča Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510912 Pavčina Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510921 Pavlova Ves Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510947 Podtureň Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510963 Pribylina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315510971 Prosiek Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511013 Smrečany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511048 Svätý Kríž Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511072 Trstené Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511099 Uhorská Ves Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511111 Vavrišovo Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511129 Važec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511137 Veľké Borové Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511145 Veterná Poruba Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511153 Vlachy Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511170 Východná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511188 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511196 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0315511200 Žiar Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
SK0326511226 Ábelová Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511234 Belina Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326557315 Biskupice Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511251 Boľkovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511277 Budiná Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326558273 Bulhary Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511293 Buzitka Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511323 Čakanovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511331 Čamovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511358 Divín Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511366 Dobroč Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511391 Fiľakovo (mesto) Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511404 Fiľakovské Kováče Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326557331 Gregorova Vieska Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511421 Halič Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511439 Holiša Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511463 Jelšovec Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511480 Kalonda Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511374 Kotmanová Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511528 Lehôtka Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511536 Lentvora Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511544 Lipovany Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511552 Lovinobaňa Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511561 Ľuboreč Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511218 Lučenec (mesto) Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511579 Lupoč Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511609 Mašková Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326580309 Mikušovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511625 Mučín Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511641 Mýtna Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511668 Nitra nad Ipľom Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511676 Nové Hony Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511692 Panické Dravce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511706 Píla Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511714 Pinciná Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511722 Pleš Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511749 Podrečany Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511757 Polichno Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511773 Praha Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511781 Prša Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511790 Radzovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511803 Rapovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511811 Ratka Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511838 Ružiná Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511846 Stará Halič Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511854 Šávoľ Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511862 Šiatorská Bukovinka Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511871 Šíd Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511897 Šurice Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511901 Točnica Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511919 Tomášovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511927 Trebeľovce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326557340 Trenč Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511943 Tuhár Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326511994 Veľká nad Ipľom Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326512010 Veľké Dravce Lučenec Banskobystrický kraj
SK0326557307 Vidiná Lučenec Banskobystrický kraj
SK0106507831 Borinka Malacky Bratislavský kraj
SK0106507890 Gajary Malacky Bratislavský kraj
SK0106507954 Jablonové Malacky Bratislavský kraj
SK0106507962 Jakubov Malacky Bratislavský kraj
SK0106508012 Kostolište Malacky Bratislavský kraj
SK0106508021 Kuchyňa Malacky Bratislavský kraj
SK0106508039 Láb Malacky Bratislavský kraj
SK0106508055 Lozorno Malacky Bratislavský kraj
SK0106508063 Malacky (mesto) Malacky Bratislavský kraj
SK0106504556 Malé Leváre Malacky Bratislavský kraj
SK0106508080 Marianka Malacky Bratislavský kraj
SK0106508161 Pernek Malacky Bratislavský kraj
SK0106504629 Plavecké Podhradie Malacky Bratislavský kraj
SK0106504637 Plavecký Mikuláš Malacky Bratislavský kraj
SK0106508195 Plavecký Štvrtok Malacky Bratislavský kraj
SK0106504769 Rohožník Malacky Bratislavský kraj
SK0106504858 Sološnica Malacky Bratislavský kraj
SK0106504874 Studienka Malacky Bratislavský kraj
SK0106508233 Stupava (mesto) Malacky Bratislavský kraj
SK0106508241 Suchohrad Malacky Bratislavský kraj
SK0106504947 Veľké Leváre Malacky Bratislavský kraj
SK0106508349 Vysoká pri Morave Malacky Bratislavský kraj
SK0106500267 Záhorie (vojenský obvod) Malacky Bratislavský kraj
SK0106508365 Záhorská Ves Malacky Bratislavský kraj
SK0106504980 Závod Malacky Bratislavský kraj
SK0106508381 Zohor Malacky Bratislavský kraj
SK0316512052 Belá-Dulice Martin Žilinský kraj
SK0316512061 Benice Martin Žilinský kraj
SK0316512079 Blatnica Martin Žilinský kraj
SK0316512133 Bystrička Martin Žilinský kraj
SK0316512150 Ďanová Martin Žilinský kraj
SK0316512168 Diaková Martin Žilinský kraj
SK0316512206 Dolný Kalník Martin Žilinský kraj
SK0316512214 Dražkovce Martin Žilinský kraj
SK0316512257 Folkušová Martin Žilinský kraj
SK0316512290 Horný Kalník Martin Žilinský kraj
SK0316512346 Karlová Martin Žilinský kraj
SK0316512354 Kláštor pod Znievom Martin Žilinský kraj
SK0316512371 Košťany nad Turcom Martin Žilinský kraj
SK0316512389 Krpeľany Martin Žilinský kraj
SK0316512397 Laskár Martin Žilinský kraj
SK0316512419 Ležiachov Martin Žilinský kraj
SK0316512435 Lipovec Martin Žilinský kraj
SK0316512036 Martin (mesto) Martin Žilinský kraj
SK0316512478 Necpaly Martin Žilinský kraj
SK0316512486 Nolčovo Martin Žilinský kraj
SK0316512508 Podhradie Martin Žilinský kraj
SK0316512524 Príbovce Martin Žilinský kraj
SK0316512541 Rakovo Martin Žilinský kraj
SK0316512567 Ratkovo Martin Žilinský kraj
SK0316512583 Sklabiňa Martin Žilinský kraj
SK0316512591 Sklabinský Podzámok Martin Žilinský kraj
SK0316512613 Slovany Martin Žilinský kraj
SK0316512630 Socovce Martin Žilinský kraj
SK0316512648 Sučany Martin Žilinský kraj
SK0316512656 Šútovo Martin Žilinský kraj
SK0316512664 Trebostovo Martin Žilinský kraj
SK0316512672 Trnovo Martin Žilinský kraj
SK0316512681 Turany (mesto) Martin Žilinský kraj
SK0316512702 Turčianska Štiavnička Martin Žilinský kraj
SK0316545961 Turčianske Jaseno Martin Žilinský kraj
SK0316512711 Turčianske Kľačany Martin Žilinský kraj
SK0316512737 Turčiansky Ďur Martin Žilinský kraj
SK0316512753 Turčiansky Peter Martin Žilinský kraj
SK0316512761 Valča Martin Žilinský kraj
SK0316512796 Vrícko Martin Žilinský kraj
SK0316557358 Vrútky (mesto) Martin Žilinský kraj
SK0316512818 Záborie Martin Žilinský kraj
SK0316512834 Žabokreky Martin Žilinský kraj
SK0415520071 Brestov nad Laborcom Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520098 Čabalovce Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520101 Čabiny Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520128 Čertižné Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520187 Habura Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520314 Kalinov Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520411 Krásny Brod Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520471 Medzilaborce (mesto) Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520519 Ňagov Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520578 Oľka Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520586 Oľšinkov Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520616 Palota Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520691 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520705 Repejov Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415559610 Rokytovce Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520713 Roškovce Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520853 Sukov Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520861 Svetlice Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520951 Valentovce Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415520993 Volica Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415521001 Výrava Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415521060 Zbojné Medzilaborce Prešovský kraj
SK0415521078 Zbudská Belá Medzilaborce Prešovský kraj
SK0427522287 Bajany Michalovce Košický kraj
SK0427522295 Bánovce nad Ondavou Michalovce Košický kraj
SK0427528137 Beša Michalovce Košický kraj
SK0427522368 Bracovce Michalovce Košický kraj
SK0427513857 Budince Michalovce Košický kraj
SK0427522376 Budkovce Michalovce Košický kraj
SK0427522392 Čečehov Michalovce Košický kraj
SK0427528277 Čičarovce Michalovce Košický kraj
SK0427528307 Čierne Pole Michalovce Košický kraj
SK0427528331 Drahňov Michalovce Košický kraj
SK0427522406 Dúbravka Michalovce Košický kraj
SK0427522414 Falkušovce Michalovce Košický kraj
SK0427522431 Hatalov Michalovce Košický kraj
SK0427522449 Hažín Michalovce Košický kraj
SK0427522465 Hnojné Michalovce Košický kraj
SK0427522481 Horovce Michalovce Košický kraj
SK0427522511 Iňačovce Michalovce Košický kraj
SK0427528391 Ižkovce Michalovce Košický kraj
SK0427522546 Jastrabie pri Michalovciach Michalovce Košický kraj
SK0427522562 Jovsa Michalovce Košický kraj
SK0427522571 Kačanov Michalovce Košický kraj
SK0427522589 Kaluža Michalovce Košický kraj
SK0427528404 Kapušianske Kľačany Michalovce Košický kraj
SK0427522597 Klokočov Michalovce Košický kraj
SK0427522651 Krásnovce Michalovce Košický kraj
SK0427528463 Krišovská Liesková Michalovce Košický kraj
SK0427522686 Kusín Michalovce Košický kraj
SK0427522694 Lastomír Michalovce Košický kraj
SK0427522708 Laškovce Michalovce Košický kraj
SK0427522724 Lesné Michalovce Košický kraj
SK0427522732 Ložín Michalovce Košický kraj
SK0427522741 Lúčky Michalovce Košický kraj
SK0427522759 Malčice Michalovce Košický kraj
SK0427522767 Malé Raškovce Michalovce Košický kraj
SK0427522783 Markovce Michalovce Košický kraj
SK0427528579 Maťovské Vojkovce Michalovce Košický kraj
SK0427522279 Michalovce (mesto) Michalovce Košický kraj
SK0427522791 Moravany Michalovce Košický kraj
SK0427522805 Nacina Ves Michalovce Košický kraj
SK0427528633 Oborín Michalovce Košický kraj
SK0427522848 Oreské Michalovce Košický kraj
SK0427522864 Palín Michalovce Košický kraj
SK0427522872 Pavlovce nad Uhom Michalovce Košický kraj
SK0427522881 Petrikovce Michalovce Košický kraj
SK0427522902 Petrovce nad Laborcom Michalovce Košický kraj
SK0427522945 Poruba pod Vihorlatom Michalovce Košický kraj
SK0427522961 Pozdišovce Michalovce Košický kraj
SK0427528692 Ptrukša Michalovce Košický kraj
SK0427522988 Pusté Čemerné Michalovce Košický kraj
SK0427522996 Rakovec nad Ondavou Michalovce Košický kraj
SK0427528714 Ruská Michalovce Košický kraj
SK0427523054 Senné Michalovce Košický kraj
SK0427523062 Slavkovce Michalovce Košický kraj
SK0427523071 Sliepkovce Michalovce Košický kraj
SK0427523097 Staré Michalovce Košický kraj
SK0427523101 Strážske (mesto) Michalovce Košický kraj
SK0427523119 Stretava Michalovce Košický kraj
SK0427523127 Stretavka Michalovce Košický kraj
SK0427523135 Suché Michalovce Košický kraj
SK0427523151 Šamudovce Michalovce Košický kraj
SK0427523186 Trhovište Michalovce Košický kraj
SK0427523194 Trnava pri Laborci Michalovce Košický kraj
SK0427523208 Tušice Michalovce Košický kraj
SK0427523216 Tušická Nová Ves Michalovce Košický kraj
SK0427543853 Veľké Kapušany (mesto) Michalovce Košický kraj
SK0427543870 Veľké Raškovce Michalovce Košický kraj
SK0427543888 Veľké Slemence Michalovce Košický kraj
SK0427523259 Vinné Michalovce Košický kraj
SK0427543942 Vojany Michalovce Košický kraj
SK0427523275 Voľa Michalovce Košický kraj
SK0427523283 Vrbnica Michalovce Košický kraj
SK0427523291 Vysoká nad Uhom Michalovce Košický kraj
SK0427523241 Zalužice Michalovce Košický kraj
SK0427523348 Závadka Michalovce Košický kraj
SK0427523356 Zbudza Michalovce Košický kraj
SK0427523364 Zemplínska Široká Michalovce Košický kraj
SK0427522635 Zemplínske Kopčany Michalovce Košický kraj
SK0427523372 Žbince Michalovce Košický kraj
SK0223504254 Brestovec Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504262 Brezová pod Bradlom (mesto) Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504289 Bukovec Myjava Trenčiansky kraj
SK0223506079 Hrašné Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504408 Chvojnica Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504424 Jablonka Myjava Trenčiansky kraj
SK0223506141 Kostolné Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504467 Košariská Myjava Trenčiansky kraj
SK0223506150 Krajné Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504581 Myjava (mesto) Myjava Trenčiansky kraj
SK0223506419 Podkylava Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504661 Polianka Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504688 Poriadie Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504696 Priepasné Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504793 Rudník Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504866 Stará Myjava Myjava Trenčiansky kraj
SK0223504971 Vrbovce Myjava Trenčiansky kraj
SK0317509558 Babín Námestovo Žilinský kraj
SK0317509566 Beňadovo Námestovo Žilinský kraj
SK0317509582 Bobrov Námestovo Žilinský kraj
SK0317509591 Breza Námestovo Žilinský kraj
SK0317509680 Hruštín Námestovo Žilinský kraj
SK0317509728 Klin Námestovo Žilinský kraj
SK0317509779 Krušetnica Námestovo Žilinský kraj
SK0317509809 Lokca Námestovo Žilinský kraj
SK0317509817 Lomná Námestovo Žilinský kraj
SK0317509850 Mútne Námestovo Žilinský kraj
SK0317509868 Námestovo (mesto) Námestovo Žilinský kraj
SK0317509884 Novoť Námestovo Žilinský kraj
SK0317509892 Oravská Jasenica Námestovo Žilinský kraj
SK0317509906 Oravská Lesná Námestovo Žilinský kraj
SK0317509914 Oravská Polhora Námestovo Žilinský kraj
SK0317509931 Oravské Veselé Námestovo Žilinský kraj
SK0317510025 Rabča Námestovo Žilinský kraj
SK0317510033 Rabčice Námestovo Žilinský kraj
SK0317510050 Sihelné Námestovo Žilinský kraj
SK0317510092 Ťapešovo Námestovo Žilinský kraj
SK0317510149 Vasiľov Námestovo Žilinský kraj
SK0317510157 Vavrečka Námestovo Žilinský kraj
SK0317510203 Zákamenné Námestovo Žilinský kraj
SK0317510246 Zubrohlava Námestovo Žilinský kraj
SK0233500020 Alekšince Nitra Nitriansky kraj
SK0233500046 Báb Nitra Nitriansky kraj
SK0233581623 Babindol Nitra Nitriansky kraj
SK0233582697 Bádice Nitra Nitriansky kraj
SK0233500071 Branč Nitra Nitriansky kraj
SK0233545589 Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky kraj
SK0233582387 Čab Nitra Nitriansky kraj
SK0233500101 Čakajovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233555886 Čechynce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500135 Čeľadice Nitra Nitriansky kraj
SK0233500160 Čifáre Nitra Nitriansky kraj
SK0233582425 Dolné Lefantovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500194 Dolné Obdokovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500232 Golianovo Nitra Nitriansky kraj
SK0233545635 Horné Lefantovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233555959 Hosťová Nitra Nitriansky kraj
SK0233500313 Hruboňovo Nitra Nitriansky kraj
SK0233558320 Ivanka pri Nitre Nitra Nitriansky kraj
SK0233500356 Jarok Nitra Nitriansky kraj
SK0233500372 Jelenec Nitra Nitriansky kraj
SK0233500381 Jelšovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500399 Kapince Nitra Nitriansky kraj
SK0233500402 Klasov Nitra Nitriansky kraj
SK0233500411 Kolíňany Nitra Nitriansky kraj
SK0233500453 Lehota Nitra Nitriansky kraj
SK0233500470 Lúčnica nad Žitavou Nitra Nitriansky kraj
SK0233581097 Ľudovítová Nitra Nitriansky kraj
SK0233500488 Lukáčovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233580899 Lužianky Nitra Nitriansky kraj
SK0233556785 Malé Chyndice Nitra Nitriansky kraj
SK0233500534 Malé Zálužie Nitra Nitriansky kraj
SK0233555908 Malý Cetín Nitra Nitriansky kraj
SK0233555851 Malý Lapáš Nitra Nitriansky kraj
SK0233500569 Melek Nitra Nitriansky kraj
SK0233500577 Mojmírovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500011 Nitra (mesto) Nitra Nitriansky kraj
SK0233556696 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500631 Nová Ves nad Žitavou Nitra Nitriansky kraj
SK0233500640 Nové Sady Nitra Nitriansky kraj
SK0233500666 Paňa Nitra Nitriansky kraj
SK0233500674 Podhorany Nitra Nitriansky kraj
SK0233500682 Pohranice Nitra Nitriansky kraj
SK0233500691 Poľný Kesov Nitra Nitriansky kraj
SK0233500704 Rišňovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500712 Rumanová Nitra Nitriansky kraj
SK0233555991 Svätoplukovo Nitra Nitriansky kraj
SK0233581691 Štefanovičová Nitra Nitriansky kraj
SK0233582719 Štitáre Nitra Nitriansky kraj
SK0233500780 Šurianky Nitra Nitriansky kraj
SK0233500798 Tajná Nitra Nitriansky kraj
SK0233555967 Telince Nitra Nitriansky kraj
SK0233500844 Veľká Dolina Nitra Nitriansky kraj
SK0233500518 Veľké Chyndice Nitra Nitriansky kraj
SK0233500887 Veľké Zálužie Nitra Nitriansky kraj
SK0233500895 Veľký Cetín Nitra Nitriansky kraj
SK0233555860 Veľký Lapáš Nitra Nitriansky kraj
SK0233500917 Vinodol Nitra Nitriansky kraj
SK0233500933 Vráble (mesto) Nitra Nitriansky kraj
SK0233500941 Výčapy-Opatovce Nitra Nitriansky kraj
SK0233500950 Zbehy Nitra Nitriansky kraj
SK0233500992 Žirany Nitra Nitriansky kraj
SK0233501018 Žitavce Nitra Nitriansky kraj
SK0224505846 Beckov Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505871 Bošáca Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505889 Brunovce Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505897 Bzince pod Javorinou Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505901 Čachtice Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505919 Častkovce Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505951 Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224556424 Haluzice Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224505994 Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506001 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506052 Hrádok Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506061 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506109 Kálnica Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506125 Kočovce Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506184 Lubina Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506206 Lúka Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506249 Modrová Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506257 Modrovka Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506265 Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506303 Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506311 Nová Lehota Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224556459 Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom (mesto) Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506346 Očkov Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506401 Pobedim Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506427 Podolie Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506435 Potvorice Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506443 Považany Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506516 Stará Lehota Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506524 Stará Turá (mesto) Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506583 Trenčianske Bohuslavice Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506630 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224506672 Višňové Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0224556441 Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
SK0234503029 Andovce Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503037 Bajtava Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503045 Bánov Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503053 Bardoňovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503061 Belá Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503070 Bešeňov Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503088 Bíňa Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503096 Branovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503100 Bruty Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503118 Čechy Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503126 Černík Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503134 Dedinka Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503151 Dolný Ohaj Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503169 Dubník Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503177 Dvory nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503185 Gbelce Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503193 Hul Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503207 Chľaba Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503215 Jasová Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503223 Jatov Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503231 Kamenica nad Hronom Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503240 Kamenín Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503258 Kamenný Most Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503266 Kmeťovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503274 Kolta Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503282 Komjatice Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503291 Komoča Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503312 Leľa Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503321 Lipová Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503339 Ľubá Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503347 Malá nad Hronom Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503355 Malé Kosihy Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503363 Maňa Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503371 Michal nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503398 Mojzesovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503401 Mužla Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234556092 Nána Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503436 Nová Vieska Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503011 Nové Zámky (mesto) Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234582361 Obid Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503452 Palárikovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234556033 Pavlová Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503479 Podhájska Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503487 Pozba Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503495 Radava Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503509 Rastislavice Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503517 Rúbaň Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503525 Salka Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503533 Semerovo Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503541 Sikenička Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503550 Strekov Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503568 Svodín Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503576 Šarkan Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503584 Štúrovo (mesto) Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503592 Šurany (mesto) Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503606 Trávnica Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503614 Tvrdošovce Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234556050 Úľany nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503631 Veľké Lovce Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503380 Veľký Kýr Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234556025 Vlkas Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0234503649 Zemné Nové Zámky Nitriansky kraj
SK0225542733 Bošany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225580449 Brodzany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225542962 Hradište Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225543004 Chynorany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225556416 Ješkova Ves Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225543047 Klátova Nová Ves Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225543055 Kolačno Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225556246 Krásno Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225556173 Livina Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225556190 Livinské Opatovce Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505129 Malé Kršteňany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225580953 Malé Uherce Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505170 Nadlice Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505196 Nedanovce Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505307 Ostratice Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505315 Partizánske (mesto) Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505323 Pažiť Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505463 Skačany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225556271 Turčianky Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505706 Veľké Kršteňany Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505722 Veľké Uherce Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505731 Veľký Klíž Partizánske Trenčiansky kraj
SK0225505803 Žabokreky nad Nitrou Partizánske Trenčiansky kraj
SK0107507806 Báhoň Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507849 Budmerice Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507857 Častá Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507873 Doľany Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507881 Dubová Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507946 Jablonec Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508047 Limbach Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508101 Modra (mesto) Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508179 Pezinok (mesto) Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508187 Píla Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508225 Slovenský Grob Pezinok Bratislavský kraj
SK0107507989 Svätý Jur (mesto) Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508250 Šenkvice Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508268 Štefanová Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508306 Viničné Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508314 Vinosady Pezinok Bratislavský kraj
SK0107508322 Vištuk Pezinok Bratislavský kraj
SK0214581399 Banka Piešťany Trnavský kraj
SK0214558354 Bašovce Piešťany Trnavský kraj
SK0214506834 Borovce Piešťany Trnavský kraj
SK0214506982 Dolný Lopašov Piešťany Trnavský kraj
SK0214506991 Drahovce Piešťany Trnavský kraj
SK0214507008 Dubovany Piešťany Trnavský kraj
SK0214558338 Ducové Piešťany Trnavský kraj
SK0214556581 Hubina Piešťany Trnavský kraj
SK0214507121 Chtelnica Piešťany Trnavský kraj
SK0214507199 Kočín-Lančár Piešťany Trnavský kraj
SK0214507229 Krakovany Piešťany Trnavský kraj
SK0214507342 Moravany nad Váhom Piešťany Trnavský kraj
SK0214507369 Nižná Piešťany Trnavský kraj
SK0214507385 Ostrov Piešťany Trnavský kraj
SK0214507431 Pečeňady Piešťany Trnavský kraj
SK0214507440 Piešťany (mesto) Piešťany Trnavský kraj
SK0214507466 Prašník Piešťany Trnavský kraj
SK0214507482 Rakovice Piešťany Trnavský kraj
SK0214507491 Ratnovce Piešťany Trnavský kraj
SK0214507563 Sokolovce Piešťany Trnavský kraj
SK0214558397 Šípkové Piešťany Trnavský kraj
SK0214556548 Šterusy Piešťany Trnavský kraj
SK0214507679 Trebatice Piešťany Trnavský kraj
SK0214507709 Veľké Kostoľany Piešťany Trnavský kraj
SK0214556572 Veľké Orvište Piešťany Trnavský kraj
SK0214507725 Veselé Piešťany Trnavský kraj
SK0214507750 Vrbové (mesto) Piešťany Trnavský kraj
SK0327511269 Breznička Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511315 Cinobaňa Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511340 České Brezovo Poltár Banskobystrický kraj
SK0327557323 Ďubákovo Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511447 Hradište Poltár Banskobystrický kraj
SK0327514900 Hrnčiarska Ves Poltár Banskobystrický kraj
SK0327514918 Hrnčiarske Zalužany Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511471 Kalinovo Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511498 Kokava nad Rimavicou Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511501 Krná Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511595 Málinec Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511617 Mládzovo Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511684 Ozdín Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511765 Poltár (mesto) Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511820 Rovňany Poltár Banskobystrický kraj
SK0327515515 Selce Poltár Banskobystrický kraj
SK0327515591 Sušany Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511889 Šoltýska Poltár Banskobystrický kraj
SK0327511978 Uhorské Poltár Banskobystrický kraj
SK0327580317 Utekáč Poltár Banskobystrický kraj
SK0327512001 Veľká Ves Poltár Banskobystrický kraj
SK0327582051 Zlatno Poltár Banskobystrický kraj
SK0416523402 Batizovce Poprad Prešovský kraj
SK0416523437 Gánovce Poprad Prešovský kraj
SK0416523445 Gerlachov Poprad Prešovský kraj
SK0416523488 Hôrka Poprad Prešovský kraj
SK0416523496 Hozelec Poprad Prešovský kraj
SK0416523518 Hranovnica Poprad Prešovský kraj
SK0416523542 Jánovce Poprad Prešovský kraj
SK0416523593 Kravany Poprad Prešovský kraj
SK0416523631 Liptovská Teplička Poprad Prešovský kraj
SK0416523658 Lučivná Poprad Prešovský kraj
SK0416523721 Mengusovce Poprad Prešovský kraj
SK0416523747 Mlynica Poprad Prešovský kraj
SK0416523763 Nová Lesná Poprad Prešovský kraj
SK0416523381 Poprad (mesto) Poprad Prešovský kraj
SK0416523844 Spišská Teplica Poprad Prešovský kraj
SK0416523852 Spišské Bystré Poprad Prešovský kraj
SK0416523879 Spišský Štiavnik Poprad Prešovský kraj
SK0416523925 Svit (mesto) Poprad Prešovský kraj
SK0416559890 Štôla Poprad Prešovský kraj
SK0416523933 Štrba Poprad Prešovský kraj
SK0416524107 Šuňava Poprad Prešovský kraj
SK0416523950 Švábovce Poprad Prešovský kraj
SK0416580368 Tatranská Javorina Poprad Prešovský kraj
SK0416524018 Veľký Slavkov Poprad Prešovský kraj
SK0416524026 Vernár Poprad Prešovský kraj
SK0416524034 Vikartovce Poprad Prešovský kraj
SK0416524093 Vydrník Poprad Prešovský kraj
SK0416560103 Vysoké Tatry (mesto) Poprad Prešovský kraj
SK0416524131 Ždiar Poprad Prešovský kraj
SK0226557633 Bodiná Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226512915 Brvnište Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557561 Čelkova Lehota Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226512966 Dolná Mariková Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226546640 Dolný Lieskov Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513008 Domaniža Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557609 Ďurďové Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557510 Hatné Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513083 Horná Mariková Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226580856 Horný Lieskov Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513172 Jasenica Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557552 Klieština Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513245 Kostolec Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557579 Malé Lednice Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513466 Papradno Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513474 Plevník-Drienové Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226558222 Počarová Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226580864 Podskalie Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226512842 Považská Bystrica (mesto) Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513563 Prečín Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513601 Pružina Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557595 Sádočné Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226557480 Slopná Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513687 Stupné Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226518913 Sverepec Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513741 Udiča Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513784 Vrchteplá Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0226513822 Záskalie Považská Bystrica Trenčiansky kraj
SK0417524158 Abranovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524174 Bajerov Prešov Prešovský kraj
SK0417524191 Bertotovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524212 Brestov Prešov Prešovský kraj
SK0417524221 Bretejovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524255 Brežany Prešov Prešovský kraj
SK0417524263 Bzenov Prešov Prešovský kraj
SK0417524271 Čelovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524301 Červenica Prešov Prešovský kraj
SK0417524336 Demjata Prešov Prešovský kraj
SK0417524352 Drienov Prešov Prešovský kraj
SK0417524361 Drienovská Nová Ves Prešov Prešovský kraj
SK0417524387 Dulova Ves Prešov Prešovský kraj
SK0417524395 Fintice Prešov Prešovský kraj
SK0417524409 Fričovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524417 Fulianka Prešov Prešovský kraj
SK0417524425 Geraltov Prešov Prešovský kraj
SK0417524433 Gregorovce Prešov Prešovský kraj
SK0417518522 Haniska Prešov Prešovský kraj
SK0417524450 Hendrichovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524468 Hermanovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524476 Hrabkov Prešov Prešovský kraj
SK0417524506 Chmeľov Prešov Prešovský kraj
SK0417524514 Chmeľovec Prešov Prešovský kraj
SK0417524549 Chmiňany Prešov Prešovský kraj
SK0417524522 Chminianska Nová Ves Prešov Prešovský kraj
SK0417524531 Chminianske Jakubovany Prešov Prešovský kraj
SK0417524581 Janov Prešov Prešovský kraj
SK0417524590 Janovík Prešov Prešovský kraj
SK0417524620 Kapušany Prešov Prešovský kraj
SK0417524638 Kendice Prešov Prešovský kraj
SK0417524646 Klenov Prešov Prešovský kraj
SK0417524654 Kojatice Prešov Prešovský kraj
SK0417524662 Kokošovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524697 Krížovany Prešov Prešovský kraj
SK0417524701 Kvačany Prešov Prešovský kraj
SK0417524727 Lada Prešov Prešovský kraj
SK0417524735 Lažany Prešov Prešovský kraj
SK0417524743 Lemešany Prešov Prešovský kraj
SK0417524751 Lesíček Prešov Prešovský kraj
SK0417524760 Ličartovce Prešov Prešovský kraj
SK0417559971 Lipníky Prešov Prešovský kraj
SK0417524786 Lipovce Prešov Prešovský kraj
SK0417518590 Ľubotice Prešov Prešovský kraj
SK0417524794 Ľubovec Prešov Prešovský kraj
SK0417524808 Lúčina Prešov Prešovský kraj
SK0417524832 Malý Slivník Prešov Prešovský kraj
SK0417524841 Malý Šariš Prešov Prešovský kraj
SK0417556823 Medzany Prešov Prešovský kraj
SK0417524867 Miklušovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524883 Mirkovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524905 Mošurov Prešov Prešovský kraj
SK0417524913 Nemcovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524930 Okružná Prešov Prešovský kraj
SK0417524964 Ondrašovce Prešov Prešovský kraj
SK0417524999 Ovčie Prešov Prešovský kraj
SK0417525014 Petrovany Prešov Prešovský kraj
SK0417525022 Podhorany Prešov Prešovský kraj
SK0417525031 Podhradík Prešov Prešovský kraj
SK0417524140 Prešov (mesto) Prešov Prešovský kraj
SK0417525057 Proč Prešov Prešovský kraj
SK0417525065 Pušovce Prešov Prešovský kraj
SK0417525073 Radatice Prešov Prešovský kraj
SK0417525111 Rokycany Prešov Prešovský kraj
SK0417525138 Ruská Nová Ves Prešov Prešovský kraj
SK0417525154 Sedlice Prešov Prešovský kraj
SK0417525162 Seniakovce Prešov Prešovský kraj
SK0417559989 Suchá Dolina Prešov Prešovský kraj
SK0417525171 Svinia Prešov Prešovský kraj
SK0417525189 Šarišská Poruba Prešov Prešovský kraj
SK0417525197 Šarišská Trstená Prešov Prešovský kraj
SK0417525201 Šarišské Bohdanovce Prešov Prešovský kraj
SK0417525251 Šindliar Prešov Prešovský kraj
SK0417525260 Široké Prešov Prešovský kraj
SK0417525278 Štefanovce Prešov Prešovský kraj
SK0417525286 Teriakovce Prešov Prešovský kraj
SK0417525294 Terňa Prešov Prešovský kraj
SK0417525324 Trnkov Prešov Prešovský kraj
SK0417525332 Tuhrina Prešov Prešovský kraj
SK0417525341 Tulčík Prešov Prešovský kraj
SK0417525383 Varhaňovce Prešov Prešovský kraj
SK0417525391 Veľký Slivník Prešov Prešovský kraj
SK0417525405 Veľký Šariš (mesto) Prešov Prešovský kraj
SK0417525413 Víťaz Prešov Prešovský kraj
SK0417525430 Vyšná Šebastová Prešov Prešovský kraj
SK0417525448 Záborské Prešov Prešovský kraj
SK0417525456 Záhradné Prešov Prešovský kraj
SK0417525472 Zlatá Baňa Prešov Prešovský kraj
SK0417525499 Žehňa Prešov Prešovský kraj
SK0417525502 Žipov Prešov Prešovský kraj
SK0417525511 Župčany Prešov Prešovský kraj
SK0227513903 Bojnice (mesto) Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513911 Bystričany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513920 Cigeľ Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513938 Čavoj Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513946 Čereňany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513954 Diviacka Nová Ves Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513962 Diviaky nad Nitricou Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513971 Dlžín Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513989 Dolné Vestenice Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513997 Handlová (mesto) Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514004 Horná Ves Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514012 Horné Vestenice Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514021 Chrenovec-Brusno Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514039 Chvojnica Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227557714 Jalovec Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514063 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514071 Kanianka Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514080 Kľačno Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514098 Kocurany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514101 Kostolná Ves Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514110 Koš Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514128 Lazany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514136 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514144 Liešťany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227557706 Lipník Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514179 Malá Čausa Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514187 Malinová Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514209 Nedožery-Brezany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514217 Nevidzany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514225 Nitrianske Pravno Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514233 Nitrianske Rudno Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514241 Nitrianske Sučany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514250 Nitrica Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514268 Nováky (mesto) Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514284 Opatovce nad Nitrou Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514292 Oslany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514306 Podhradie Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514314 Poluvsie Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514322 Poruba Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514331 Pravenec Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227513881 Prievidza (mesto) Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514349 Radobica Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514357 Ráztočno Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514365 Rudnianska Lehota Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514373 Sebedražie Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514381 Seč Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514390 Šútovce Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514403 Temeš Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514411 Tužina Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514420 Valaská Belá Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514438 Veľká Čausa Prievidza Trenčiansky kraj
SK0227514454 Zemianske Kostoľany Prievidza Trenčiansky kraj
SK0228512851 Beluša Púchov Trenčiansky kraj
SK0228512940 Dohňany Púchov Trenčiansky kraj
SK0228512958 Dolná Breznica Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557439 Dolné Kočkovce Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557692 Horná Breznica Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513121 Horovce Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557501 Kvašov Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513300 Lazy pod Makytou Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513318 Lednica Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513326 Lednické Rovne Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513334 Lúky Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513342 Lysá pod Makytou Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513377 Mestečko Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513407 Mojtín Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557447 Nimnica Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513610 Púchov (mesto) Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557471 Streženice Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513776 Visolaje Púchov Trenčiansky kraj
SK0228557498 Vydrná Púchov Trenčiansky kraj
SK0228513814 Záriečie Púchov Trenčiansky kraj
SK0228500348 Zubák Púchov Trenčiansky kraj
SK0328514675 Držkovce Revúca Banskobystrický kraj
SK0328514721 Gemer Revúca Banskobystrický kraj
SK0328514756 Gemerská Ves Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525677 Gemerské Teplice Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525685 Gemerský Sad Revúca Banskobystrický kraj
SK0328514896 Hrlica Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525766 Hucín Revúca Banskobystrický kraj
SK0328514977 Chvalová Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525774 Chyžné Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525791 Jelšava (mesto) Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525812 Kameňany Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515574 Leváre Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515159 Levkuška Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525901 Licince Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525928 Lubeník Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525944 Magnezitovce Revúca Banskobystrický kraj
SK0328580384 Mokrá Lúka Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525987 Muráň Revúca Banskobystrický kraj
SK0328525995 Muránska Dlhá Lúka Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526002 Muránska Huta Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526011 Muránska Lehota Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526029 Muránska Zdychava Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526037 Nandraž Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515256 Otročok Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515302 Ploské Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515311 Polina Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526100 Prihradzany Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526118 Rákoš Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515361 Rašice Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515370 Ratková Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515400 Ratkovské Bystré Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526142 Revúca (mesto) Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526151 Revúcka Lehota Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515507 Rybník Revúca Banskobystrický kraj
SK0328557820 Sása Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526258 Sirk Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515523 Skerešovo Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526304 Šivetice Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515612 Tornaľa (mesto) Revúca Banskobystrický kraj
SK0328526321 Turčok Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515761 Višňové Revúca Banskobystrický kraj
SK0328515833 Žiar Revúca Banskobystrický kraj
SK0329557757 Abovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514489 Babinec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514501 Barca Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514519 Bátka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514535 Belín Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514543 Blhovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514551 Bottovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514586 Budikovany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514594 Cakov Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514608 Čerenčany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514616 Čierny Potok Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514624 Číž Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514632 Dolné Zahorany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514641 Dražice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514659 Drienčany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514667 Drňa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514683 Dubno Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514691 Dubovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557919 Dulovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514713 Figa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514730 Gemerček Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514764 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557889 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514781 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514799 Gortva Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514811 Hajnáčka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514829 Hnúšťa (mesto) Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514837 Hodejov Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514845 Hodejovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514853 Horné Zahorany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514861 Hostice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514870 Hostišovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514888 Hrachovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514926 Hrušovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514934 Hubovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514942 Husiná Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514951 Chanava Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514969 Chrámec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514985 Ivanice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514993 Janice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515001 Jesenské Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515019 Jestice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515027 Kaloša Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515035 Kesovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515043 Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515051 Kociha Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515060 Konrádovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515078 Kráľ Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515086 Kraskovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515094 Krokava Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515108 Kružno Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515116 Kyjatice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515124 Lehota nad Rimavicou Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515132 Lenartovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515141 Lenka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515167 Lipovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515175 Lukovištia Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515183 Martinová Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515205 Neporadza Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557790 Nižný Skálnik Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515230 Nová Bašta Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515248 Orávka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515264 Ožďany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515272 Padarovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515281 Pavlovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515299 Petrovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515337 Poproč Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515345 Potok Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515353 Radnovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557854 Rakytník Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515388 Ratkovská Lehota Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515396 Ratkovská Suchá Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557765 Riečka Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515426 Rimavská Baňa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515442 Rimavská Seč Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329514462 Rimavská Sobota (mesto) Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515451 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515469 Rimavské Janovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557811 Rimavské Zalužany Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515485 Rovné Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515493 Rumince Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515531 Slizké Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515540 Stará Bašta Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515566 Stránska Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515582 Studená Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515604 Sútor Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515621 Šimonovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515639 Širkovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515647 Španie Pole Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515655 Štrkovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515663 Tachty Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515671 Teplý Vrch Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515680 Tisovec (mesto) Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515698 Tomášovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515701 Uzovská Panica Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515795 Valice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515710 Včelince Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515728 Večelkov Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515736 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515744 Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515752 Vieska nad Blhom Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515779 Vlkyňa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557901 Vyšné Valice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515809 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515817 Zádor Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329557927 Zacharovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0329515841 Žíp Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
SK0428525537 Ardovo Rožňava Košický kraj
SK0428525545 Betliar Rožňava Košický kraj
SK0428525553 Bohúňovo Rožňava Košický kraj
SK0428525561 Bôrka Rožňava Košický kraj
SK0428525570 Brdárka Rožňava Košický kraj
SK0428514578 Bretka Rožňava Košický kraj
SK0428560022 Brzotín Rožňava Košický kraj
SK0428525596 Čierna Lehota Rožňava Košický kraj
SK0428525600 Čoltovo Rožňava Košický kraj
SK0428560031 Čučma Rožňava Košický kraj
SK0428525618 Dedinky Rožňava Košický kraj
SK0428525626 Dlhá Ves Rožňava Košický kraj
SK0428525634 Dobšiná (mesto) Rožňava Košický kraj
SK0428525642 Drnava Rožňava Košický kraj
SK0428525651 Gemerská Hôrka Rožňava Košický kraj
SK0428514748 Gemerská Panica Rožňava Košický kraj
SK0428525669 Gemerská Poloma Rožňava Košický kraj
SK0428525693 Gočaltovo Rožňava Košický kraj
SK0428525707 Gočovo Rožňava Košický kraj
SK0428525715 Hanková Rožňava Košický kraj
SK0428525723 Henckovce Rožňava Košický kraj
SK0428525731 Honce Rožňava Košický kraj
SK0428525740 Hrhov Rožňava Košický kraj
SK0428525758 Hrušov Rožňava Košický kraj
SK0428525782 Jablonov nad Turňou Rožňava Košický kraj
SK0428560049 Jovice Rožňava Košický kraj
SK0428525821 Kečovo Rožňava Košický kraj
SK0428525839 Kobeliarovo Rožňava Košický kraj
SK0428525847 Koceľovce Rožňava Košický kraj
SK0428525855 Kováčová Rožňava Košický kraj
SK0428525863 Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava Košický kraj
SK0428525871 Krásnohorské Podhradie Rožňava Košický kraj
SK0428560065 Kružná Rožňava Košický kraj
SK0428525898 Kunova Teplica Rožňava Košický kraj
SK0428525910 Lipovník Rožňava Košický kraj
SK0428525936 Lúčka Rožňava Košický kraj
SK0428525952 Markuška Rožňava Košický kraj
SK0428525961 Meliata Rožňava Košický kraj
SK0428526045 Nižná Slaná Rožňava Košický kraj
SK0428526053 Ochtiná Rožňava Košický kraj
SK0428526061 Pača Rožňava Košický kraj
SK0428526070 Pašková Rožňava Košický kraj
SK0428526088 Petrovo Rožňava Košický kraj
SK0428526096 Plešivec Rožňava Košický kraj
SK0428526126 Rakovnica Rožňava Košický kraj
SK0428526134 Rejdová Rožňava Košický kraj
SK0428526177 Rochovce Rožňava Košický kraj
SK0428526185 Roštár Rožňava Košický kraj
SK0428526193 Rozložná Rožňava Košický kraj
SK0428525529 Rožňava (mesto) Rožňava Košický kraj
SK0428526207 Rožňavské Bystré Rožňava Košický kraj
SK0428526215 Rudná Rožňava Košický kraj
SK0428526223 Silica Rožňava Košický kraj
SK0428526231 Silická Brezová Rožňava Košický kraj
SK0428526240 Silická Jablonica Rožňava Košický kraj
SK0428526266 Slavec Rožňava Košický kraj
SK0428526274 Slavoška Rožňava Košický kraj
SK0428526282 Slavošovce Rožňava Košický kraj
SK0428526291 Stratená Rožňava Košický kraj
SK0428526312 Štítnik Rožňava Košický kraj
SK0428526339 Vlachovo Rožňava Košický kraj
SK0428526347 Vyšná Slaná Rožňava Košický kraj
SK0318510301 Bešeňová Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510441 Hubová Ružomberok Žilinský kraj
SK0318507300 Ivachnová Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510530 Kalameny Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510548 Komjatná Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510599 Likavka Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510629 Liptovská Lúžna Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510637 Liptovská Osada Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510661 Liptovská Štiavnica Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510670 Liptovská Teplá Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510718 Liptovské Revúce Ružomberok Žilinský kraj
SK0318511005 Liptovské Sliače Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510742 Liptovský Michal Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510785 Lisková Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510807 Ľubochňa Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510815 Lúčky Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510823 Ludrová Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510866 Martinček Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510955 Potok Ružomberok Žilinský kraj
SK0318510998 Ružomberok (mesto) Ružomberok Žilinský kraj
SK0318511030 Stankovany Ružomberok Žilinský kraj
SK0318511056 Štiavnička Ružomberok Žilinský kraj
SK0318511064 Švošov Ružomberok Žilinský kraj
SK0318507407 Turík Ružomberok Žilinský kraj
SK0318511102 Valaská Dubová Ružomberok Žilinský kraj
SK0418524182 Bajerovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418524204 Bodovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418524239 Brezovica Sabinov Prešovský kraj
SK0418524247 Brezovička Sabinov Prešovský kraj
SK0418524280 Červená Voda Sabinov Prešovský kraj
SK0418524298 Červenica pri Sabinove Sabinov Prešovský kraj
SK0418524310 Ďačov Sabinov Prešovský kraj
SK0418524328 Daletice Sabinov Prešovský kraj
SK0418524344 Drienica Sabinov Prešovský kraj
SK0418524379 Dubovica Sabinov Prešovský kraj
SK0418524441 Hanigovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418524492 Hubošovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418524557 Jakovany Sabinov Prešovský kraj
SK0418524573 Jakubovany Sabinov Prešovský kraj
SK0418524565 Jakubova Voľa Sabinov Prešovský kraj
SK0418524603 Jarovnice Sabinov Prešovský kraj
SK0418524611 Kamenica Sabinov Prešovský kraj
SK0418524671 Krásna Lúka Sabinov Prešovský kraj
SK0418524689 Krivany Sabinov Prešovský kraj
SK0418524778 Lipany (mesto) Sabinov Prešovský kraj
SK0418524816 Lúčka Sabinov Prešovský kraj
SK0418524824 Ľutina Sabinov Prešovský kraj
SK0418524875 Milpoš Sabinov Prešovský kraj
SK0418524921 Nižný Slavkov Sabinov Prešovský kraj
SK0418524948 Olejníkov Sabinov Prešovský kraj
SK0418524956 Oľšov Sabinov Prešovský kraj
SK0418524981 Ostrovany Sabinov Prešovský kraj
SK0418525006 Pečovská Nová Ves Sabinov Prešovský kraj
SK0418525049 Poloma Sabinov Prešovský kraj
SK0418525081 Ratvaj Sabinov Prešovský kraj
SK0418525090 Ražňany Sabinov Prešovský kraj
SK0418525103 Renčišov Sabinov Prešovský kraj
SK0418525120 Rožkovany Sabinov Prešovský kraj
SK0418525146 Sabinov (mesto) Sabinov Prešovský kraj
SK0418525219 Šarišské Dravce Sabinov Prešovský kraj
SK0418525235 Šarišské Michaľany Sabinov Prešovský kraj
SK0418525243 Šarišské Sokolovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418525308 Tichý Potok Sabinov Prešovský kraj
SK0418525316 Torysa Sabinov Prešovský kraj
SK0418525359 Uzovce Sabinov Prešovský kraj
SK0418525367 Uzovské Pekľany Sabinov Prešovský kraj
SK0418525375 Uzovský Šalgov Sabinov Prešovský kraj
SK0418525421 Vysoká Sabinov Prešovský kraj
SK0108507814 Bernolákovo Senec Bratislavský kraj
SK0108507822 Blatné Senec Bratislavský kraj
SK0108503681 Boldog Senec Bratislavský kraj
SK0108507865 Čataj Senec Bratislavský kraj
SK0108545333 Dunajská Lužná Senec Bratislavský kraj
SK0108507903 Hamuliakovo Senec Bratislavský kraj
SK0108503797 Hrubá Borša Senec Bratislavský kraj
SK0108503801 Hrubý Šúr Senec Bratislavský kraj
SK0108503819 Hurbanova Ves Senec Bratislavský kraj
SK0108507911 Chorvátsky Grob Senec Bratislavský kraj
SK0108555487 Igram Senec Bratislavský kraj
SK0108507938 Ivanka pri Dunaji Senec Bratislavský kraj
SK0108507997 Kalinkovo Senec Bratislavský kraj
SK0108555495 Kaplna Senec Bratislavský kraj
SK0108503851 Kostolná pri Dunaji Senec Bratislavský kraj
SK0108503894 Kráľová pri Senci Senec Bratislavský kraj
SK0108508071 Malinovo Senec Bratislavský kraj
SK0108508098 Miloslavov Senec Bratislavský kraj
SK0108508110 Most pri Bratislave Senec Bratislavský kraj
SK0108508136 Nová Dedinka Senec Bratislavský kraj
SK0108582549 Nový Svet Senec Bratislavský kraj
SK0108503983 Reca Senec Bratislavský kraj
SK0108508209 Rovinka Senec Bratislavský kraj
SK0108508217 Senec (mesto) Senec Bratislavský kraj
SK0108508276 Tomášov Senec Bratislavský kraj
SK0108508284 Tureň Senec Bratislavský kraj
SK0108508292 Veľký Biel Senec Bratislavský kraj
SK0108508331 Vlky Senec Bratislavský kraj
SK0108555509 Zálesie Senec Bratislavský kraj
SK0215504211 Bílkove Humence Senica Trnavský kraj
SK0215504238 Borský Mikuláš Senica Trnavský kraj
SK0215504220 Borský Svätý Jur Senica Trnavský kraj
SK0215504297 Cerová Senica Trnavský kraj
SK0215504319 Čáry Senica Trnavský kraj
SK0215504327 Častkov Senica Trnavský kraj
SK0215504335 Dojč Senica Trnavský kraj
SK0215504360 Hlboké Senica Trnavský kraj
SK0215504386 Hradište pod Vrátnom Senica Trnavský kraj
SK0215504416 Jablonica Senica Trnavský kraj
SK0215504475 Koválov Senica Trnavský kraj
SK0215504491 Kuklov Senica Trnavský kraj
SK0215504513 Kúty Senica Trnavský kraj
SK0215504521 Lakšárska Nová Ves Senica Trnavský kraj
SK0215504572 Moravský Svätý Ján Senica Trnavský kraj
SK0215504602 Osuské Senica Trnavský kraj
SK0215504645 Plavecký Peter Senica Trnavský kraj
SK0215504653 Podbranč Senica Trnavský kraj
SK0215504700 Prietrž Senica Trnavský kraj
SK0215504726 Prievaly Senica Trnavský kraj
SK0215556122 Rohov Senica Trnavský kraj
SK0215504777 Rovensko Senica Trnavský kraj
SK0215556131 Rybky Senica Trnavský kraj
SK0215556114 Sekule Senica Trnavský kraj
SK0215504203 Senica (mesto) Senica Trnavský kraj
SK0215504823 Smolinské Senica Trnavský kraj
SK0215504831 Smrdáky Senica Trnavský kraj
SK0215504840 Sobotište Senica Trnavský kraj
SK0215504882 Šajdíkove Humence Senica Trnavský kraj
SK0215504891 Šaštín-Stráže (mesto) Senica Trnavský kraj
SK0215504904 Štefanov Senica Trnavský kraj
SK0216504271 Brodské Skalica Trnavský kraj
SK0216504343 Dubovce Skalica Trnavský kraj
SK0216504351 Gbely (mesto) Skalica Trnavský kraj
SK0216504378 Holíč (mesto) Skalica Trnavský kraj
SK0216504394 Chropov Skalica Trnavský kraj
SK0216504432 Kátov Skalica Trnavský kraj
SK0216504459 Kopčany Skalica Trnavský kraj
SK0216504483 Koválovec Skalica Trnavský kraj
SK0216504530 Letničie Skalica Trnavský kraj
SK0216504548 Lopašov Skalica Trnavský kraj
SK0216504564 Mokrý Háj Skalica Trnavský kraj
SK0216504599 Oreské Skalica Trnavský kraj
SK0216504611 Petrova Ves Skalica Trnavský kraj
SK0216504670 Popudinské Močidľany Skalica Trnavský kraj
SK0216504718 Prietržka Skalica Trnavský kraj
SK0216504734 Radimov Skalica Trnavský kraj
SK0216504742 Radošovce Skalica Trnavský kraj
SK0216504815 Skalica (mesto) Skalica Trnavský kraj
SK0216504912 Trnovec Skalica Trnavský kraj
SK0216504939 Unín Skalica Trnavský kraj
SK0216504963 Vrádište Skalica Trnavský kraj
SK0419520039 Belá nad Cirochou Snina Prešovský kraj
SK0419520080 Brezovec Snina Prešovský kraj
SK0419520136 Čukalovce Snina Prešovský kraj
SK0419520161 Dlhé nad Cirochou Snina Prešovský kraj
SK0419520179 Dúbrava Snina Prešovský kraj
SK0419520209 Hostovice Snina Prešovský kraj
SK0419520217 Hrabová Roztoka Snina Prešovský kraj
SK0419520284 Jalová Snina Prešovský kraj
SK0419520322 Kalná Roztoka Snina Prešovský kraj
SK0419520365 Klenová Snina Prešovský kraj
SK0419520381 Kolbasov Snina Prešovský kraj
SK0419520390 Kolonica Snina Prešovský kraj
SK0419520438 Ladomirov Snina Prešovský kraj
SK0419520489 Michajlov Snina Prešovský kraj
SK0419520551 Nová Sedlica Snina Prešovský kraj
SK0419520594 Osadné Snina Prešovský kraj
SK0419520632 Parihuzovce Snina Prešovský kraj
SK0419520641 Pčoliné Snina Prešovský kraj
SK0419520659 Pichne Snina Prešovský kraj
SK0419520675 Príslop Snina Prešovský kraj
SK0419520730 Runina Snina Prešovský kraj
SK0419520748 Ruská Volová Snina Prešovský kraj
SK0419520764 Ruský Potok Snina Prešovský kraj
SK0419520802 Snina (mesto) Snina Prešovský kraj
SK0419520829 Stakčín Snina Prešovský kraj
SK0419520811 Stakčínska Roztoka Snina Prešovský kraj
SK0419520845 Strihovce Snina Prešovský kraj
SK0419520870 Šmigovec Snina Prešovský kraj
SK0419520888 Topoľa Snina Prešovský kraj
SK0419520918 Ubľa Snina Prešovský kraj
SK0419520934 Ulič Snina Prešovský kraj
SK0419520942 Uličské Krivé Snina Prešovský kraj
SK0419521051 Zboj Snina Prešovský kraj
SK0419521108 Zemplínske Hámre Snina Prešovský kraj
SK0429522309 Baškovce Sobrance Košický kraj
SK0429522317 Beňatina Sobrance Košický kraj
SK0429522325 Bežovce Sobrance Košický kraj
SK0429522333 Blatná Polianka Sobrance Košický kraj
SK0429522341 Blatné Remety Sobrance Košický kraj
SK0429522350 Blatné Revištia Sobrance Košický kraj
SK0429522384 Bunkovce Sobrance Košický kraj
SK0429522422 Fekišovce Sobrance Košický kraj
SK0429522457 Hlivištia Sobrance Košický kraj
SK0429522473 Horňa Sobrance Košický kraj
SK0429522490 Husák Sobrance Košický kraj
SK0429522503 Choňkovce Sobrance Košický kraj
SK0429522520 Inovce Sobrance Košický kraj
SK0429522538 Jasenov Sobrance Košický kraj
SK0429522554 Jenkovce Sobrance Košický kraj
SK0429522601 Kolibabovce Sobrance Košický kraj
SK0429522627 Koňuš Sobrance Košický kraj
SK0429522643 Koromľa Sobrance Košický kraj
SK0429522660 Krčava Sobrance Košický kraj
SK0429522678 Kristy Sobrance Košický kraj
SK0429522716 Lekárovce Sobrance Košický kraj
SK0429522813 Nižná Rybnica Sobrance Košický kraj
SK0429522821 Nižné Nemecké Sobrance Košický kraj
SK0429522830 Orechová Sobrance Košický kraj
SK0429522856 Ostrov Sobrance Košický kraj
SK0429522899 Petrovce Sobrance Košický kraj
SK0429522911 Pinkovce Sobrance Košický kraj
SK0429522929 Podhoroď Sobrance Košický kraj
SK0429522937 Porostov Sobrance Košický kraj
SK0429522953 Porúbka Sobrance Košický kraj
SK0429522970 Priekopa Sobrance Košický kraj
SK0429523003 Remetské Hámre Sobrance Košický kraj
SK0429523011 Ruská Bystrá Sobrance Košický kraj
SK0429523020 Ruskovce Sobrance Košický kraj
SK0429523038 Ruský Hrabovec Sobrance Košický kraj
SK0429523046 Sejkov Sobrance Košický kraj
SK0429523089 Sobrance (mesto) Sobrance Košický kraj
SK0429523143 Svätuš Sobrance Košický kraj
SK0429523160 Tašuľa Sobrance Košický kraj
SK0429523178 Tibava Sobrance Košický kraj
SK0429523224 Úbrež Sobrance Košický kraj
SK0429523232 Veľké Revištia Sobrance Košický kraj
SK0429523267 Vojnatina Sobrance Košický kraj
SK0429523305 Vyšná Rybnica Sobrance Košický kraj
SK0429523313 Vyšné Nemecké Sobrance Košický kraj
SK0429523321 Vyšné Remety Sobrance Košický kraj
SK0429523330 Záhor Sobrance Košický kraj
SK042A526363 Arnutovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526398 Betlanovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526436 Bystrany Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526444 Danišovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526533 Harichovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526568 Hincovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526576 Hnilčík Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526584 Hnilec Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526592 Hrabušice Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543152 Chrasť nad Hornádom Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543161 Iliašovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543195 Jamník Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543209 Kaľava Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543250 Kolinovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543268 Krompachy (mesto) Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543284 Letanovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543306 Lieskovany Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543331 Markušovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543349 Matejovce nad Hornádom Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543357 Mlynky Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543403 Odorín Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543411 Olcnava Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543438 Oľšavka Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543489 Poráč Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543519 Rudňany Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543527 Slatvina Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543535 Slovinky Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A560154 Smižany Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526355 Spišská Nová Ves (mesto) Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543586 Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543594 Spišské Vlachy (mesto) Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543616 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543667 Teplička Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543713 Vítkovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A543721 Vojkovce Spišská Nová Ves Košický kraj
SK042A526657 Žehra Spišská Nová Ves Košický kraj
SK041A526673 Čirč Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526681 Ďurková Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526690 Forbasy Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526703 Hajtovka Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526711 Haligovce Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526720 Hniezdne Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526738 Hraničné Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526746 Hromoš Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526754 Chmeľnica Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526762 Jakubany Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526771 Jarabina Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526789 Kamienka Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526797 Kolačkov Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526801 Kremná Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526819 Kyjov Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526827 Lacková Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526835 Legnava Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526843 Lesnica Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526851 Litmanová Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526860 Lomnička Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526878 Ľubotín Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526886 Malý Lipník Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526894 Matysová Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526908 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526916 Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526924 Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526932 Obručné Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526941 Orlov Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526959 Plaveč Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526967 Plavnica Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526975 Podolínec (mesto) Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526983 Pusté Pole Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526991 Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A526665 Stará Ľubovňa (mesto) Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527009 Starina Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527017 Stráňany Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527025 Sulín Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527033 Šambron Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527041 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527050 Údol Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527068 Veľká Lesná Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527076 Veľký Lipník Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527084 Vislanka Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041A527092 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa Prešovský kraj
SK041B527114 Baňa Stropkov Prešovský kraj
SK041B527157 Breznica Stropkov Prešovský kraj
SK041B527165 Breznička Stropkov Prešovský kraj
SK041B527173 Brusnica Stropkov Prešovský kraj
SK041B527181 Bukovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527190 Bystrá Stropkov Prešovský kraj
SK041B527203 Bžany Stropkov Prešovský kraj
SK041B527262 Duplín Stropkov Prešovský kraj
SK041B527289 Gribov Stropkov Prešovský kraj
SK041B527297 Havaj Stropkov Prešovský kraj
SK041B527335 Chotča Stropkov Prešovský kraj
SK041B527343 Jakušovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527386 Kolbovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527408 Korunková Stropkov Prešovský kraj
SK041B527416 Kožuchovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527467 Krišľovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527793 Kručov Stropkov Prešovský kraj
SK041B527475 Krušinec Stropkov Prešovský kraj
SK041B527513 Lomné Stropkov Prešovský kraj
SK041B527521 Makovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527530 Malá Poľana Stropkov Prešovský kraj
SK041B527572 Miková Stropkov Prešovský kraj
SK041B527581 Miňovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527611 Mrázovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527637 Nižná Olšava Stropkov Prešovský kraj
SK041B527700 Oľšavka Stropkov Prešovský kraj
SK041B527718 Potôčky Stropkov Prešovský kraj
SK041B527726 Potoky Stropkov Prešovský kraj
SK041B527815 Soľník Stropkov Prešovský kraj
SK041B527823 Staškovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527840 Stropkov (mesto) Stropkov Prešovský kraj
SK041B527866 Šandal Stropkov Prešovský kraj
SK041B527912 Tisinec Stropkov Prešovský kraj
SK041B527921 Tokajík Stropkov Prešovský kraj
SK041B527939 Turany nad Ondavou Stropkov Prešovský kraj
SK041B527971 Varechovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B527980 Veľkrop Stropkov Prešovský kraj
SK041B527998 Vislava Stropkov Prešovský kraj
SK041B528005 Vladiča Stropkov Prešovský kraj
SK041B528013 Vojtovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B528021 Vyškovce Stropkov Prešovský kraj
SK041B528048 Vyšná Olšava Stropkov Prešovský kraj
SK041B560073 Vyšný Hrabovec Stropkov Prešovský kraj
SK041C527122 Belejovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527131 Beňadikovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527149 Bodružal Svidník Prešovský kraj
SK041C527211 Cernina Svidník Prešovský kraj
SK041C527220 Cigla Svidník Prešovský kraj
SK041C527238 Dlhoňa Svidník Prešovský kraj
SK041C527246 Dobroslava Svidník Prešovský kraj
SK041C527254 Dubová Svidník Prešovský kraj
SK041C580601 Dukovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527271 Fijaš Svidník Prešovský kraj
SK041C519197 Giraltovce (mesto) Svidník Prešovský kraj
SK041C527301 Havranec Svidník Prešovský kraj
SK041C527319 Hrabovčík Svidník Prešovský kraj
SK041C527327 Hunkovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527351 Jurkova Voľa Svidník Prešovský kraj
SK041C519316 Kalnište Svidník Prešovský kraj
SK041C527360 Kapišová Svidník Prešovský kraj
SK041C527378 Kečkovce Svidník Prešovský kraj
SK041C519332 Kobylnice Svidník Prešovský kraj
SK041C527394 Korejovce Svidník Prešovský kraj
SK041C519391 Kračúnovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527424 Krajná Bystrá Svidník Prešovský kraj
SK041C527432 Krajná Poľana Svidník Prešovský kraj
SK041C527441 Krajná Porúbka Svidník Prešovský kraj
SK041C527459 Krajné Čierno Svidník Prešovský kraj
SK041C527483 Kružlová Svidník Prešovský kraj
SK041C519448 Kuková Svidník Prešovský kraj
SK041C527491 Kurimka Svidník Prešovský kraj
SK041C527505 Ladomirová Svidník Prešovský kraj
SK041C519537 Lúčka Svidník Prešovský kraj
SK041C519561 Lužany pri Topli Svidník Prešovský kraj
SK041C527548 Matovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527556 Medvedie Svidník Prešovský kraj
SK041C527564 Mestisko Svidník Prešovský kraj
SK041C519596 Mičakovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527599 Miroľa Svidník Prešovský kraj
SK041C527602 Mlynárovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527629 Nižná Jedľová Svidník Prešovský kraj
SK041C527645 Nižná Pisaná Svidník Prešovský kraj
SK041C527653 Nižný Komárnik Svidník Prešovský kraj
SK041C527661 Nižný Mirošov Svidník Prešovský kraj
SK041C527670 Nižný Orlík Svidník Prešovský kraj
SK041C527688 Nová Polianka Svidník Prešovský kraj
SK041C527696 Okrúhle Svidník Prešovský kraj
SK041C527734 Príkra Svidník Prešovský kraj
SK041C527742 Pstriná Svidník Prešovský kraj
SK041C527751 Radoma Svidník Prešovský kraj
SK041C527769 Rakovčík Svidník Prešovský kraj
SK041C527777 Rovné Svidník Prešovský kraj
SK041C527785 Roztoky Svidník Prešovský kraj
SK041C527807 Soboš Svidník Prešovský kraj
SK041C527831 Stročín Svidník Prešovský kraj
SK041C527858 Svidnička Svidník Prešovský kraj
SK041C527106 Svidník (mesto) Svidník Prešovský kraj
SK041C527874 Šarbov Svidník Prešovský kraj
SK041C527882 Šarišský Štiavnik Svidník Prešovský kraj
SK041C527891 Šemetkovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527904 Štefurov Svidník Prešovský kraj
SK041C527947 Vagrinec Svidník Prešovský kraj
SK041C527955 Valkovce Svidník Prešovský kraj
SK041C527963 Vápeník Svidník Prešovský kraj
SK041C528030 Vyšná Jedľová Svidník Prešovský kraj
SK041C528056 Vyšná Pisaná Svidník Prešovský kraj
SK041C528064 Vyšný Komárnik Svidník Prešovský kraj
SK041C528072 Vyšný Mirošov Svidník Prešovský kraj
SK041C528081 Vyšný Orlík Svidník Prešovský kraj
SK041C519987 Železník Svidník Prešovský kraj
SK041C519995 Želmanovce Svidník Prešovský kraj
SK0235503711 Diakovce Šaľa Nitriansky kraj
SK0235503720 Dlhá nad Váhom Šaľa Nitriansky kraj
SK0235500241 Hájske Šaľa Nitriansky kraj
SK0235555878 Horná Kráľová Šaľa Nitriansky kraj
SK0235503886 Kráľová nad Váhom Šaľa Nitriansky kraj
SK0235500739 Močenok Šaľa Nitriansky kraj
SK0235503932 Neded Šaľa Nitriansky kraj
SK0235503991 Selice Šaľa Nitriansky kraj
SK0235504025 Šaľa (mesto) Šaľa Nitriansky kraj
SK0235504068 Tešedíkovo Šaľa Nitriansky kraj
SK0235504092 Trnovec nad Váhom Šaľa Nitriansky kraj
SK0235504165 Vlčany Šaľa Nitriansky kraj
SK0235504190 Žihárec Šaľa Nitriansky kraj
SK0236556220 Ardanovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542661 Belince Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542695 Biskupová Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542709 Blesovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542717 Bojná Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556297 Čeľadince Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542792 Čermany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556262 Dvorany nad Nitrou Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542881 Hajná Nová Ves Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556351 Horné Chlebany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542938 Horné Obdokovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542954 Horné Štitáre Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236542971 Hrušovany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556165 Chrabrany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556157 Jacovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236543039 Kamanová Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236543063 Koniarovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236543071 Kovarce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236543101 Krnča Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236543110 Krtovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556149 Krušovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236581704 Kuzmice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505021 Lipovník Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505048 Ludanice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505064 Lužany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505137 Malé Ripňany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236581305 Nemčice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505226 Nemečky Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505234 Nitrianska Blatnica Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505242 Nitrianska Streda Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505251 Norovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505285 Oponice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556211 Orešany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505340 Podhradie Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505374 Prašice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236581658 Práznovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505404 Preseľany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505421 Radošina Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505439 Rajčany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505498 Solčany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556327 Solčianky Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505510 Súlovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236556238 Svrbice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505536 Šalgovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505561 Tesáre Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236504998 Topoľčany (mesto) Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236580457 Tovarníky Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505617 Tvrdomestice Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505641 Urmince Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505676 Veľké Dvorany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505714 Veľké Ripňany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505749 Velušovce Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505757 Vozokany Topoľčany Nitriansky kraj
SK0236505773 Závada Topoľčany Nitriansky kraj
SK042B528102 Bačka Trebišov Košický kraj
SK042B528111 Bačkov Trebišov Košický kraj
SK042B528129 Bara Trebišov Košický kraj
SK042B528145 Biel Trebišov Košický kraj
SK042B528161 Boľ Trebišov Košický kraj
SK042B528170 Borša Trebišov Košický kraj
SK042B528188 Boťany Trebišov Košický kraj
SK042B528200 Brehov Trebišov Košický kraj
SK042B528218 Brezina Trebišov Košický kraj
SK042B528226 Byšta Trebišov Košický kraj
SK042B528234 Cejkov Trebišov Košický kraj
SK042B528242 Čeľovce Trebišov Košický kraj
SK042B528251 Čerhov Trebišov Košický kraj
SK042B528269 Černochov Trebišov Košický kraj
SK042B528285 Čierna Trebišov Košický kraj
SK042B528293 Čierna nad Tisou (mesto) Trebišov Košický kraj
SK042B528315 Dargov Trebišov Košický kraj
SK042B528323 Dobrá Trebišov Košický kraj
SK042B528340 Dvorianky Trebišov Košický kraj
SK042B528358 Egreš Trebišov Košický kraj
SK042B528366 Hraň Trebišov Košický kraj
SK042B528374 Hrčeľ Trebišov Košický kraj
SK042B528382 Hriadky Trebišov Košický kraj
SK042B528412 Kašov Trebišov Košický kraj
SK042B528421 Kazimír Trebišov Košický kraj
SK042B513831 Klin nad Bodrogom Trebišov Košický kraj
SK042B528439 Kožuchov Trebišov Košický kraj
SK042B528447 Kráľovský Chlmec (mesto) Trebišov Košický kraj
SK042B528455 Kravany Trebišov Košický kraj
SK042B528471 Kuzmice Trebišov Košický kraj
SK042B528480 Kysta Trebišov Košický kraj
SK042B528498 Ladmovce Trebišov Košický kraj
SK042B528501 Lastovce Trebišov Košický kraj
SK042B528510 Leles Trebišov Košický kraj
SK042B528528 Luhyňa Trebišov Košický kraj
SK042B513792 Malá Tŕňa Trebišov Košický kraj
SK042B528536 Malé Ozorovce Trebišov Košický kraj
SK042B528544 Malé Trakany Trebišov Košický kraj
SK042B528552 Malý Horeš Trebišov Košický kraj
SK042B528561 Malý Kamenec Trebišov Košický kraj
SK042B528587 Michaľany Trebišov Košický kraj
SK042B528609 Nižný Žipov Trebišov Košický kraj
SK042B528617 Novosad Trebišov Košický kraj
SK042B528625 Nový Ruskov Trebišov Košický kraj
SK042B528676 Parchovany Trebišov Košický kraj
SK042B528641 Plechotice Trebišov Košický kraj
SK042B528668 Poľany Trebišov Košický kraj
SK042B528684 Pribeník Trebišov Košický kraj
SK042B528706 Rad Trebišov Košický kraj
SK042B528722 Sečovce (mesto) Trebišov Košický kraj
SK042B543730 Sirník Trebišov Košický kraj
SK042B543748 Slivník Trebišov Košický kraj
SK042B543756 Slovenské Nové Mesto Trebišov Košický kraj
SK042B543764 Soľnička Trebišov Košický kraj
SK042B543772 Somotor Trebišov Košický kraj
SK042B513849 Stanča Trebišov Košický kraj
SK042B543781 Stankovce Trebišov Košický kraj
SK042B543799 Strážne Trebišov Košický kraj
SK042B543802 Streda nad Bodrogom Trebišov Košický kraj
SK042B528153 Svätá Mária Trebišov Košický kraj
SK042B528650 Svätuše Trebišov Košický kraj
SK042B543811 Svinice Trebišov Košický kraj
SK042B528099 Trebišov (mesto) Trebišov Košický kraj
SK042B543829 Trnávka Trebišov Košický kraj
SK042B543845 Veľaty Trebišov Košický kraj
SK042B513806 Veľká Tŕňa Trebišov Košický kraj
SK042B543861 Veľké Ozorovce Trebišov Košický kraj
SK042B543896 Veľké Trakany Trebišov Košický kraj
SK042B543900 Veľký Horeš Trebišov Košický kraj
SK042B543918 Veľký Kamenec Trebišov Košický kraj
SK042B543926 Viničky Trebišov Košický kraj
SK042B543934 Višňov Trebišov Košický kraj
SK042B543951 Vojčice Trebišov Košický kraj
SK042B543969 Vojka Trebišov Košický kraj
SK042B543977 Zatín Trebišov Košický kraj
SK042B543985 Zbehňov Trebišov Košický kraj
SK042B543993 Zemplín Trebišov Košický kraj
SK042B544001 Zemplínska Nová Ves Trebišov Košický kraj
SK042B544019 Zemplínska Teplica Trebišov Košický kraj
SK042B544027 Zemplínske Hradište Trebišov Košický kraj
SK042B544035 Zemplínske Jastrabie Trebišov Košický kraj
SK042B544043 Zemplínsky Branč Trebišov Košický kraj
SK0229505838 Adamovské Kochanovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505854 Bobot Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505935 Dolná Poruba Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505943 Dolná Súča Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505960 Drietoma Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505978 Dubodiel Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506028 Horňany Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506010 Horná Súča Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506036 Horné Srnie Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506044 Hrabovka Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506087 Chocholná-Velčice Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506095 Ivanovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506133 Kostolná-Záriečie Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506168 Krivosúd-Bodovka Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229545686 Melčice-Lieskové Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506231 Mníchova Lehota Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506273 Motešice Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506281 Nemšová (mesto) Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506290 Neporadza Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506354 Omšenie Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506371 Opatovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229581348 Petrova Lehota Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506478 Selec Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229546682 Skalka nad Váhom Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506508 Soblahov Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506532 Svinná Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506541 Štvrtok Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506559 Trenčianska Teplá Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506567 Trenčianska Turná Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506591 Trenčianske Jastrabie Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506605 Trenčianske Mitice Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229545741 Trenčianske Stankovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506613 Trenčianske Teplice (mesto) Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229505820 Trenčín (mesto) Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506648 Veľká Hradná Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229506656 Veľké Bierovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0229556475 Zamarovce Trenčín Trenčiansky kraj
SK0217580473 Biely Kostol Trnava Trnavský kraj
SK0217506788 Bíňovce Trnava Trnavský kraj
SK0217506796 Bohdanovce nad Trnavou Trnava Trnavský kraj
SK0217506818 Boleráz Trnava Trnavský kraj
SK0217506826 Borová Trnava Trnavský kraj
SK0217506842 Brestovany Trnava Trnavský kraj
SK0217506851 Bučany Trnava Trnavský kraj
SK0217506869 Buková Trnava Trnavský kraj
SK0217506877 Cífer Trnava Trnavský kraj
SK0217506893 Dechtice Trnava Trnavský kraj
SK0217556599 Dlhá Trnava Trnavský kraj
SK0217506915 Dobrá Voda Trnava Trnavský kraj
SK0217506923 Dolná Krupá Trnava Trnavský kraj
SK0217506931 Dolné Dubové Trnava Trnavský kraj
SK0217556661 Dolné Lovčice Trnava Trnavský kraj
SK0217506940 Dolné Orešany Trnava Trnavský kraj
SK0217507041 Horná Krupá Trnava Trnavský kraj
SK0217507059 Horné Dubové Trnava Trnavský kraj
SK0217507067 Horné Orešany Trnava Trnavský kraj
SK0217581020 Hrnčiarovce nad Parnou Trnava Trnavský kraj
SK0217507156 Jaslovské Bohunice Trnava Trnavský kraj
SK0217507164 Kátlovce Trnava Trnavský kraj
SK0217507211 Košolná Trnava Trnavský kraj
SK0217556483 Križovany nad Dudváhom Trnava Trnavský kraj
SK0217556688 Lošonec Trnava Trnavský kraj
SK0217507296 Majcichov Trnava Trnavský kraj
SK0217507318 Malženice Trnava Trnavský kraj
SK0217507351 Naháč Trnava Trnavský kraj
SK0217556491 Opoj Trnava Trnavský kraj
SK0217556556 Pavlice Trnava Trnavský kraj
SK0217556653 Radošovce Trnava Trnavský kraj
SK0217507512 Ružindol Trnava Trnavský kraj
SK0217556564 Slovenská Nová Ves Trnava Trnavský kraj
SK0217507555 Smolenice Trnava Trnavský kraj
SK0217507571 Suchá nad Parnou Trnava Trnavský kraj
SK0217556670 Šelpice Trnava Trnavský kraj
SK0217507601 Špačince Trnava Trnavský kraj
SK0217507636 Šúrovce Trnava Trnavský kraj
SK0217506745 Trnava (mesto) Trnava Trnavský kraj
SK0217507687 Trstín Trnava Trnavský kraj
SK0217556513 Vlčkovce Trnava Trnavský kraj
SK0217507741 Voderady Trnava Trnavský kraj
SK0217507768 Zavar Trnava Trnavský kraj
SK0217507776 Zeleneč Trnava Trnavský kraj
SK0217581488 Zvončín Trnava Trnavský kraj
SK0319512044 Abramová Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512087 Blažovce Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512095 Bodorová Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512109 Borcová Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512117 Brieštie Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512125 Budiš Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512141 Čremošné Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512222 Dubové Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512265 Háj Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512273 Horná Štubňa Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512303 Ivančiná Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512311 Jasenovo Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512320 Jazernica Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512338 Kaľamenová Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512427 Liešno Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512443 Malý Čepčín Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512451 Moškovec Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512460 Mošovce Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512494 Ondrašová Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512559 Rakša Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512575 Rudno Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512605 Sklené Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512621 Slovenské Pravno Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512699 Turček Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512729 Turčianske Teplice (mesto) Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK0319512788 Veľký Čepčín Turčianske Teplice Žilinský kraj
SK031A509604 Brezovica Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A518719 Čimhová Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509655 Habovka Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509663 Hladovka Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509795 Liesek Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509876 Nižná Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509949 Oravský Biely Potok Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A509981 Podbiel Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510076 Suchá Hora Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510084 Štefanov nad Oravou Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510106 Trstená (mesto) Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510114 Tvrdošín (mesto) Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510173 Vitanová Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510190 Zábiedovo Tvrdošín Žilinský kraj
SK031A510238 Zuberec Tvrdošín Žilinský kraj
SK032A515868 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515876 Bátorová Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515884 Brusník Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515892 Bušince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515906 Čebovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515914 Čeláre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515922 Čelovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515931 Červeňany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515949 Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515957 Dolinka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515965 Dolná Strehová Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515973 Dolné Plachtince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515981 Dolné Strháre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515990 Ďurkovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516007 Glabušovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516015 Horná Strehová Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516023 Horné Plachtince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516031 Horné Strháre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516040 Hrušov Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516058 Chrastince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516066 Chrťany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516074 Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516082 Kamenné Kosihy Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516091 Kiarov Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516104 Kleňany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516112 Koláre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516121 Kosihovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516139 Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516147 Kováčovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516155 Lesenice Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516163 Ľuboriečka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516171 Malá Čalomija Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A558206 Malé Straciny Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516198 Malé Zlievce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A558192 Malý Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516210 Modrý Kameň (mesto) Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516228 Muľa Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516236 Nenince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516244 Nová Ves Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516252 Obeckov Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516261 Olováry Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516279 Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516287 Opava Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516295 Pôtor Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516309 Pravica Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516317 Príbelce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516333 Sečianky Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516341 Seľany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516368 Senné Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516376 Sklabiná Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516384 Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516392 Slovenské Kľačany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516406 Stredné Plachtince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516414 Sucháň Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516422 Suché Brezovo Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516431 Širákov Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516449 Šuľa Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516457 Trebušovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516465 Veľká Čalomija Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516473 Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A558214 Veľké Straciny Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516490 Veľké Zlievce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A515850 Veľký Krtíš (mesto) Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516503 Veľký Lom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516511 Vieska Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516520 Vinica Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516538 Vrbovka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516546 Záhorce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516554 Závada Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516562 Zombor Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK032A516571 Želovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
SK041D544060 Babie Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544078 Banské Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544086 Benkovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544094 Bystré Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544108 Cabov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544116 Čaklov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544124 Čičava Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544132 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544141 Ďapalovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544159 Davidov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544167 Detrík Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544175 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544183 Ďurďoš Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544191 Giglovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544205 Girovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544213 Hanušovce nad Topľou (mesto) Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D581674 Hencovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544221 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544230 Hlinné Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528731 Holčíkovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528749 Jasenovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528757 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528765 Juskova Voľa Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528773 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528781 Kladzany Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528790 Komárany Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528811 Kučín Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528820 Kvakovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528838 Majerovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528846 Malá Domaša Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528854 Matiaška Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528862 Medzianky Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528871 Merník Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528889 Michalok Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528901 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528919 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528927 Nižný Kručov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528935 Nová Kelča Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528943 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528960 Pavlovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528978 Petkovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528986 Petrovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D528994 Piskorovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529001 Poša Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529028 Prosačov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529036 Radvanovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529044 Rafajovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529052 Remeniny Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529079 Rudlov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529109 Ruská Voľa Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529125 Sačurov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529133 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529141 Sedliská Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529150 Skrabské Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529168 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529176 Soľ Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529184 Štefanovce Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529192 Tovarné Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529206 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529214 Vavrinec Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529222 Vechec Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529231 Vlača Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D544051 Vranov nad Topľou (mesto) Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529117 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529257 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529265 Zámutov Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529281 Zlatník Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK041D529290 Žalobín Vranov nad Topľou Prešovský kraj
SK0237500062 Beladice Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500127 Čaradice Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237555916 Červený Hrádok Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500151 Čierne Kľačany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500283 Hostie Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500305 Hosťovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500321 Choča Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500364 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500429 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500437 Ladice Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500461 Lovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500500 Machulince Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237555924 Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500542 Mankovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500551 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500585 Nemčiňany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500593 Neverice Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500607 Nevidzany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500658 Obyce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500721 Skýcov Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500747 Sľažany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500755 Slepčany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237517305 Tekovské Nemce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500810 Tesárske Mlyňany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500828 Topoľčianky Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500836 Velčice Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237555932 Veľké Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500909 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500925 Volkovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500968 Zlaté Moravce (mesto) Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500976 Zlatno Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237500984 Žikava Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK0237582816 Žitavany Zlaté Moravce Nitriansky kraj
SK032B518166 Babiná Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518174 Bacúrov Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518191 Breziny Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518204 Budča Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518221 Bzovská Lehôtka Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518298 Dobrá Niva Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518361 Dubové Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518476 Hronská Breznica Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518506 Kováčová Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518581 Lešť (vojenský obvod) Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B558133 Lieskovec Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B558087 Lukavica Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518654 Michalková Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518662 Očová Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518671 Ostrá Lúka Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518689 Pliešovce Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518697 Podzámčok Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518727 Sása Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518760 Sielnica Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518808 Sliač (mesto) Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518875 Tŕnie Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518891 Turová Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B581585 Veľká Lúka Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518158 Zvolen (mesto) Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518972 Zvolenská Slatina Zvolen Banskobystrický kraj
SK032B518981 Železná Breznica Zvolen Banskobystrický kraj
SK032C581607 Brehy Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C516759 Hodruša-Hámre Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C516805 Horné Hámre Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C516813 Hrabičov Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C516830 Hronský Beňadik Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C516902 Kľak Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517062 Malá Lehota Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517097 Nová Baňa (mesto) Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C580546 Orovnica Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517119 Ostrý Grúň Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517127 Píla Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517232 Rudno nad Hronom Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517291 Tekovská Breznica Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517330 Veľká Lehota Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517348 Veľké Pole Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517356 Voznica Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517381 Žarnovica (mesto) Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032C517399 Župkov Žarnovica Banskobystrický kraj
SK032D516660 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516708 Bzenica Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516724 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516732 Dolná Ves Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516741 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516767 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D581747 Horná Ves Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516791 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516821 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516848 Ihráč Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516872 Janova Lehota Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516881 Jastrabá Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516937 Kopernica Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516945 Kosorín Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516961 Krahule Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516970 Kremnica (mesto) Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516988 Kremnické Bane Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516996 Kunešov Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D599328 Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517011 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517020 Lovča Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517038 Lovčica-Trubín Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517046 Lúčky Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D599336 Lutila Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517089 Nevoľné Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517135 Pitelová Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517186 Prestavlky Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517194 Prochot Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517216 Repište Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517241 Sklené Teplice Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517259 Slaská Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517267 Stará Kremnička Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517313 Trnavá Hora Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D517364 Vyhne Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK032D516589 Žiar nad Hronom (mesto) Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
SK031B517429 Belá Žilina Žilinský kraj
SK031B547522 Bitarová Žilina Žilinský kraj
SK031B547557 Brezany Žilina Žilinský kraj
SK031B517470 Čičmany Žilina Žilinský kraj
SK031B517488 Divina Žilina Žilinský kraj
SK031B517496 Divinka Žilina Žilinský kraj
SK031B517500 Dlhé Pole Žilina Žilinský kraj
SK031B517518 Dolná Tižina Žilina Žilinský kraj
SK031B517526 Dolný Hričov Žilina Žilinský kraj
SK031B557986 Ďurčiná Žilina Žilinský kraj
SK031B517542 Fačkov Žilina Žilinský kraj
SK031B517551 Gbeľany Žilina Žilinský kraj
SK031B517577 Hôrky Žilina Žilinský kraj
SK031B517593 Horný Hričov Žilina Žilinský kraj
SK031B547590 Hričovské Podhradie Žilina Žilinský kraj
SK031B517640 Jasenové Žilina Žilinský kraj
SK031B517658 Kamenná Poruba Žilina Žilinský kraj
SK031B557994 Kľače Žilina Žilinský kraj
SK031B517682 Konská Žilina Žilinský kraj
SK031B517704 Kotrčiná Lúčka Žilina Žilinský kraj
SK031B517712 Krasňany Žilina Žilinský kraj
SK031B517721 Kunerad Žilina Žilinský kraj
SK031B517739 Lietava Žilina Žilinský kraj
SK031B557935 Lietavská Lúčka Žilina Žilinský kraj
SK031B517755 Lietavská Svinná-Babkov Žilina Žilinský kraj
SK031B517763 Lutiše Žilina Žilinský kraj
SK031B517771 Lysica Žilina Žilinský kraj
SK031B517780 Malá Čierna Žilina Žilinský kraj
SK031B517801 Mojš Žilina Žilinský kraj
SK031B517828 Nededza Žilina Žilinský kraj
SK031B558168 Nezbudská Lúčka Žilina Žilinský kraj
SK031B547611 Ovčiarsko Žilina Žilinský kraj
SK031B547620 Paština Závada Žilina Žilinský kraj
SK031B517879 Podhorie Žilina Žilinský kraj
SK031B557960 Porúbka Žilina Žilinský kraj
SK031B517917 Rajec (mesto) Žilina Žilinský kraj
SK031B517925 Rajecká Lesná Žilina Žilinský kraj
SK031B517933 Rajecké Teplice (mesto) Žilina Žilinský kraj
SK031B517941 Rosina Žilina Žilinský kraj
SK031B517950 Stráňavy Žilina Žilinský kraj
SK031B517968 Stránske Žilina Žilinský kraj
SK031B517976 Stráža Žilina Žilinský kraj
SK031B517984 Strečno Žilina Žilinský kraj
SK031B518000 Svederník Žilina Žilinský kraj
SK031B581712 Šuja Žilina Žilinský kraj
SK031B518034 Teplička nad Váhom Žilina Žilinský kraj
SK031B518042 Terchová Žilina Žilinský kraj
SK031B518051 Turie Žilina Žilinský kraj
SK031B518069 Varín Žilina Žilinský kraj
SK031B518077 Veľká Čierna Žilina Žilinský kraj
SK031B518093 Višňové Žilina Žilinský kraj
SK031B518131 Zbyňov Žilina Žilinský kraj
SK031B517402 Žilina (mesto) Žilina Žilinský kraj

Vektorové dáta

Mapové dáta (hranice Slovenskej republiky, kraje, okresy, obce, katastrálne územia) sú k dispozícii na stiahnutie na stránke Geoportálu GKÚ Bratislava.